ทำนายฝัน 'ด้วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ด้วง ฝันเห็นตัวด้วง ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี จะมีคนใส่ร้าย นินทา มี เคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ด้วง'

ฝันเห็นตัวด้วง ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี จะมีคนใส่ร้าย นินทา มี เคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลือดไหล โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องจักรทำงานได้ดี ยกโทษให้ใครบางคน รั้ว บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เต้านม ประตูบ้านคนอื่น พญานาค ฉลาม ช้องผม ว่ายน้ำ หมีทำร้าย เขียนหนังสือ ผ้าห่มหนาๆ บิน (ตกลง) ความดีความชอบ ประตูที่ปิดตาย นั่งจับเจ่า โอ่ง สงคราม อ่างล้างหน้า ผิวพรรณ ผัดหน้า ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ขอโทษผู้อื่น หลงป่า หัวล้าน ต้นไม้แห้ง งาช้างวางคู่กัน ซองจดหมาย ดู pornhub มดเต็มบ้านเมือง ลับ อีกา ค่ำคืน ชุดว่ายน้ำ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ผู้หญิงพายเรือ สร้าง ฝีขึ้นตามร่างกาย เต่า จีวร กินหอยนางรม สัตว์เลี้ยงตาย กษัตริย์เสด็จมาหา โถแป้ง ตักบาตร มหรสพ ขี้ เฆี่ยนตีผู้อื่น บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เที่ยวซ่อง สู้กับเสือ แล้วชนะ แมวสีขาว โบสีดำ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ คันศรหรือคันธนู ผู้หญิงตบผู้ชาย ปัสสาวะ กองดิน องคมนตรี ฝาหม้อตกลงพื้น ได้รับแก้วเป็นของขวัญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กุมารเทพ อยู่ในถ้ำ ปอกเปลือกไข่ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ได้รับต่างหู น้ำหอม สารภี ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ หอก นกกระเรียน แขกขายโรตี แฝด เรือจอด เขื่อนแตก พระพุทธเจ้า ตะขาบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แขนขาด หญิงเปลือยกาย เครื่องแบบทหาร ถูกฟันคอขาด มดหรือแมลง รักใครบางคนมากๆ มีด เชื้อเชิญ เด็ก ขัดแย้ง ไก่ฟ้า ตกทุกข์ได้ยาก ทอดทิ้งภริยา ฉี่รดที่นอน กลัว เจ็บปวดตามร่างกาย ศิลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM