ทำนายฝัน 'ด้วง'

ฝันเห็น ฝันว่า ด้วง ฝันเห็นตัวด้วง ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี จะมีคนใส่ร้าย นินทา มี เคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ด้วง'

ฝันเห็นตัวด้วง ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี จะมีคนใส่ร้าย นินทา มี เคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้วยรางวัล เพื่อนที่จากไปไกล ขี้เถ้า มีหลายหู ปีก กินเต้าหู้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โอลิมปิก วาฬ หนีจากถ้ำ เสื้อครุย กินหอยนางรม ยิ้ม ปฏิกูล ยกโทษ บันไดกว้างๆ หุ่นโชว์เสื้อ สงคราม พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ถูกกรรโชกทรัพย์ มรดก คนหามวอผ่านหน้า เลือดออกทางทวาร ตัวเองถูกฉีดยา เจ้าที่ พระสังฆราช ปวดท้อง เครื่องลายคราม อมตะ คนตายในบ้าน กรวยกรอกน้ำมัน ด่า ประตูที่ปิดตาย เมายา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งวง ดับไฟ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ประเทียบ น้ำเหลือง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เห็นคนเดินละเมอ กุญแจ งูรัด กำลังขับรถ มีด กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ธนู สำลี ท่องเที่ยวในสวน ทะเลสาบ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผ้าสีดำ ทะเลที่เงียบสงบ ถูกโกง สวมเสื้อสีขาว ญาณ ขวัญ แมลงสาบ กระเทย ศีรษะ บาทหลวง มีเขาบนหัว งานมงคล ความผิด คนขาพิการ มาเฟีย ช่างตัดผม บวงสรวง จับ โฉนดที่ดิน กุมารเทพ วอ ปลิงหลายตัว ปอด เชิงตะกอน เดินตากแดด ปราสาทเล็กๆ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ขโมยขึ้นบ้าน ปลอบโยน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กินเนื้อมะพร้าว เงินหาย ปากเปื่อย แก่นจันทร์ ธงชัย เห็นบ่อร้าง ยา ทัพพี ทำกับข้าว ลำน้ำ ขนมปัง ถือไต้ หรือ คบไฟ วงเวียน กระสอบข้าวสาร อาเจียน โคมไฟหรือโคมตะเกียง แหวนแต่งงาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น