ทำนายฝัน 'ตกงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกงาน ฝันว่าตกงาน จงระวังเพื่อนร่วมงานจะให้โทษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตกงาน'

ฝันว่าตกงาน จงระวังเพื่อนร่วมงานจะให้โทษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงนก ฟันปลอม อุจจาระ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง พิมเสน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ลากฉุด ขนมปังกรอบ สัปเหร่อ นุ่งผ้าสีชมพู ความลับ ถ้วยรางวัล แมวดำ คนร้องไห้ จดหมาย ตู้เซฟ จูบ ฤดูหนาว บัญชี เมฆสีขาว ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เจ็บปวด โรงแรม เดินอยู่ในความมืด เพื่อนตาย ซี่โครงหัก ถูกพายุพัดพาไปไกล ญาติ โทรศัพท์ ทุ่งนา เลิกกับแฟน หญ้า กะเหรี่ยงคอยาว ฟูก สูบ ได้ตีกลอง ที่ฝังศพ ซองจดหมายสีแดง จับสุกร ก้ามปู ยกของหนัก เสื้อขนสัตว์ คราส ฝา ศีล เดินสะดุดหกล้ม ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน รวงข้าว เมาเหล้า นางฟ้า เครื่องร่อน สร้อยข้อมีชำรุด คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ลา ( สัตว์ ) กกกอด ทำนาเกี่ยวข้าว บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ดาวตกที่หลังคาบ้าน เด็กกำลังดูดนม ตะกร้าหวาย ปีนป่ายภูเขา โบว์ดำผูกเสาบ้าน กระหายน้ำ แม่นํ้า ถูกลูกปลุกให้ตื่น ตู้ ข่มขืนคนอื่น นกร้อง ซองจดหมาย ม้า กินพริก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เทียนไข บุคคลที่เป็นคนร้าย เดินลุยกองไฟ สกปรก ข้าวเปลือก กินเนื้อเป็ด ตกปลา หญิงชู้ ปริญญาบัตร เจ้านาย มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน นรก ริมฝีปาก ลักขโมย ลูกจัน ถูกกลั่นแกล้ง คนกำลังเปลื้องผ้า มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ตักทรายเข้าบ้าน จันทร์ทรงกลด ขอบคุณ ทาส หมูกลายเป็นคน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กรงนก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตรอมใจ ไอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น