ทำนายฝัน 'ตกงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกงาน ฝันว่าตกงาน จงระวังเพื่อนร่วมงานจะให้โทษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกงาน'

ฝันว่าตกงาน จงระวังเพื่อนร่วมงานจะให้โทษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เลื่อย อาเจียน อินสตาแกรม ( instargram ) พระ กอดตุ๊กตา ด่า แขกขายโรตี มีหางงอก ละทิ้งครอบครัว อักษรย่อ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กษัตริย์ ตาข่าย กลืนเมฆ แก้ว พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า วิ่งออกกำลังกาย ฉัน ( กิน ) ถ้ำมืด กุฏิพระ งมของ ทิชชู พระวิหาร ฌาปนกิจ ชกต่อย บวม ทางม้าลาย ธงสามเหลี่ยม หมาเลียขา บ้านไฟไหม้ จับเงิน นอนเล่นกลางดิน ประแจ สุกร งม นอนบนเสื่อ ขัน ให้ความกรุณา อาบน้ำในทะเล คิ้วตัวเองดกดำ เล่นฟองสบู่ ทำน้ำหก ยานพาหนะ กะละมัง เขียด เมฆสีขาว กรงสัตว์ แฟนนอกใจ ตัวเองกลายเป็นนก นักสืบ ถัง ถุงใส่เงิน ยา กำแพงเมืองจีน ช้างเหยียบ ตัวเองตายไปแล้ว นั่งบนอาสนะสงฆ์ หีบปิดอยู่ ดัดผม โบสถ์ เซิ้ง กาน้ำร้อน โรคร้าย คลอดบุตร จานชาม ปลอบโยน หมูตาย จมูกแหว่ง ถูกตัดมือ สุนัขเข้ามาเลีย ใช้ยาเสพติด เอทีเอ็ม ได้ยินเสียงกบ ของลับ เดินขึ้นที่สูง พายเรือ แต่งงาน ดอกซ่อนกลิ่น มีด โต้เถียง ผ้าพันแผล งวงช้างรัดตัว ประกันตัว กำไลข้อเท้า ฐานทัพทหาร กินผลมะม่วงเปรี้ยว เป็นคนปรุงอาหาร เสือกัดตัวเอง เต้านม บ้านตัวเอง แสงบนท้องฟ้า จับขโมย โกรธ จิ้งจก หม้อข้าว ปลูกพริก ตัวเองถูกธรณีสูบ แก้ผ้า มนต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM