ทำนายฝัน 'ตกงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกงาน ฝันว่าตกงาน จงระวังเพื่อนร่วมงานจะให้โทษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกงาน'

ฝันว่าตกงาน จงระวังเพื่อนร่วมงานจะให้โทษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกหน้าผา เณรหางนาค ประดาน้ำ ช่างเหล็ก ทอดผ้าป่า ผนัง วิดน้ำ คนตายมาหา เจ็บปวด เมฆสีขาว ภรรยามีลูก กระบือ ได้ยินเสียงปืน นัยน์ตา ไก่ออกไข่ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ได้ตีกลอง กรงนก งูเหลือม เปิดร้านค้าขายสินค้า ดวงอาทิตย์ขึ้น กัลปพฤกษ์ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ถูกพายุพัดพาไปไกล เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถูกมัดมือมัดเท้า งานแต่งงาน เงาะป่า ฆ่าควาย ปลาหมึกหลายตัว อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สกปรก ฟันโยก พูดคุยกับคนต่างชาติ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ตาข่าย ข่าวร้าย อ่างล้างหน้า หุ่นยนต์ เข็มแทง ปัสสาวะรดกำาแพง วิ่งออกกำลังกาย สร้อยทอง ปู พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ประกาศนียบัตร กล้วย คัมภีร์ นุ่งโจงกระเบน พนมมือ เก็บเงินได้ จักรยาน มหรสพ ตกลงไปในบ่อ ธูปเทียน จมูกหาย โจรสลัด สีบรอนซ์ กระโดดลงจากต้นไม้ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ตัวเลข ทารก ร่ม ทาขมิ้น หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ลา ( สัตว์ ) ฝันว่าส่งพัสดุ ซองจดหมายสีขาว จุฬามณี แมวตาย องค์กฐิน ความผิด ซักผ้า ศาลพระภูมิ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด คนถูกฉีดยา ขโมยทรัพย์สมบัติ หวีหัก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก จรวดไฟ น้ำตก พนัน ต้นกัลปพฤกษ์ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ข้าว ขาเป๋ ช้องผม พาน เครื่องบินตก อาบน้ำในมหาสมุทร ผ้าพันแผล เขื่อน ชฎา แสงบนท้องฟ้า วิทยุ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ข้าวในนา งูเผือก นอนในเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM