ทำนายฝัน 'ตกจากที่สูง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกจากที่สูง ฝันว่าตกจากที่สูง เตรียมพบโชคร้ายแบบสุด ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตกจากที่สูง'

ฝันว่าตกจากที่สูง เตรียมพบโชคร้ายแบบสุด ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันบนตนเองหัก สร้าง นกร้อง ช้าง สบู่ ชุดว่ายน้ำ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ตู้เหล็กใส่เอกสาร บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ทองคำก้อน คนฆ่าสัตว์ ทำโรตี หญิงชรา ลูกข่าง เสี้ยนตำเท้า ฉลาด น้ำค้าง เวที อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานฉลอง เล่นน้ำฝน สตางค์ ถ้ำ เครื่องแบบตำรวจ จุดไฟแล้วดับ ผ่าท้อง งูเลื้อย พญานาค ทะเลาะกับภรรยา โดด เดินเล่นบนหาดทราย ฝังทั้งเป็น โรงแรม แหวนแต่งงาน กินเนื้อมนุษย์ ตาลปัตร พลับพลา พายเรือกับคนอื่น ฉี่รดที่นอน โลกแตก กีตาร์ เป่าลูกโป่ง สวมเสื้อสีขาว ทดน้ำ ไฟไหม้ป่า ปลิงดูดเลือด เก็บผลมะม่วง หูขาด นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แผ่นดินไหว ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ไปยังเมืองนรก ศรีนครินทราบรมราชชนนี เครื่องเรือน ถุงเท้า ข่มขืนคนอื่น สวดมนต์ กุ้ง แกะ ขาขาด ทำนาได้ผลผลิตดี อดตาย หัวหมู จับก้อนหิน ลูกเห็บตก มุ้งหมอน รัฐประหาร กลางคืน พระสงฆ์ ไส้ไหลจากท้อง แบกหาม สงคราม ขวดเหล้า สุรา ท่าเทียบเรือ มดเต็มบ้านเมือง ตู้ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ขา นั่งอยู่ในกองอุจจาระ บานไม่รู้โรย ภรรยาทิ้ง ตลาด ขุด ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตกช้าง ตีฆ้อง ค่ำคืน พริก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ความรัก กำแพงเมืองจีน ชะลอม เปลหามคนเจ็บ ดวงอาทิตย์ตก ประกาศนียบัตร หิมะตกอยู่เรื่อยๆ นุ่งชุดแดง จิ้งจก ที่พึ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น