ทำนายฝัน 'ตกช้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกช้าง หรือขี่ข้างตกมันอาละวาด ทายว่า จะมีเคราะห์ หรือถูกปองร้ายจากศัตรูที่เหนือกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกช้าง'

หรือขี่ข้างตกมันอาละวาด ทายว่า จะมีเคราะห์ หรือถูกปองร้ายจากศัตรูที่เหนือกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขับรถยนต์ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ทาสี เก้าอี้ ผ่าท้อง เช็ค ( Cheque ) ผีตายโหง ไม้ขีดไฟ บอลลูน ใบลาน ผจญภัย เครื่องบูชา กระซิบกับเพื่อน นกบิน ทัพพี ตู้หนังสือ หัวเราะ เณรหน้าไฟ ชามแตก เห็นเหรียญสตางค์ สนามหญ้า ทะเล แม่ นอนในเรือ ร่มกางอยู่ ประทัด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว หวีหัก ลายแทง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ดับตะเกียง เทวาลัย หูเจ็บ นํ้าพุที่พุ่งสูง เลี้ยง มโหรี นั่งบนลังไม้ แร้ง ตกเลือด อุจจาระ เครื่องศาสตราวุธ ของลับ คนในบ้านทุบตีกัน ประตูบ้านคนอื่น ไทร ที่ฝังศพ หมากัด สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตกงาน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แขกขายโรตี เสียสติ มีฤทธิ์ วิ่งหนีผู้ร้าย นาเกลือ ตะขาบ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ อาคันตุกะ หูขาด เมายา ทรมานคนอื่น ขี่กระบือ เดินหลงไปในป่าละเมาะ นอนโรงพยาบาล พระจันทร์เดือนหงาย ผลจันทร์ ( พืช ) เดินรอดราวผ้า ฝังศพ รักตัวเอง คิ้วตัวเองดกดำ ไข่มุก หาบอุจจาระกลับบ้าน เด็กอุ้มปลา นุ่งโจงกระเบน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง จานแตก นักบิน เห็นประตูเมือง กรน เปลื้องผ้าตัวเอง ทุ่งโล่ง แร้งเกาะหลังคาบ้าน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด นอนบนพื้นน้ำ ครก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น นั่งเรือ เรือน ธงบนเรือ กรวดทราย โกรธ เมฆหมอก ตกต้นไม้ กบฎ ขโมยเงิน พระปรางค์ วอ ทำให้คนอื่นตกใจ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM