ทำนายฝัน 'ตกต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกต้นไม้ จะได้รับความผิดหวัง หรืออาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกต้นไม้'

จะได้รับความผิดหวัง หรืออาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประเจียด ทะเลาะ ฮอกกี้ มงคล ภรรยาสวมเสื้อแพร ประกาศข่าวดี นกอยู่ในรัง ผ้าสีขาว ถูกต่อต่อย ขา บันไดเลื่อน นอนในเรือ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก สวะ จรเข้กัด งานพิธีต่างๆ ท้องเสีย จับก้อนหิน หญิงโสเภณี รีดนมโค หน้าอก คบบัณฑิต อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว อุ้มลูกสุนัข แข่งวิ่ง แกะ ปืนใหญ่ ยิ้ม ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เหรียญ พูดสนทนา ตัวเองแก่ บ้านมีช่องโหว่ ดิน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย บอลลูน แขนถูกตัด กุญแจหาย ไว้หนวดยาว ทูตชาวต่างชาติ เป่าขลุ่ย อาบน้ำในทะเล ยกของ คนมุงซื้อขาย งูเผือก ตกน้ำ ลูกประคำ กอไผ่ เพศสัมพันธ์ หุ่นยนต์ คนแคระ ฆ่างู น้ำล้นเขื่อน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตัดเล็บ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เชือกรัดคอ ภาพ ถูกตีหู เป็นบ้า ได้ยินเสียงระฆัง จุดไฟแล้วดับ ฆ่าผีเสื้อ มาลัยดอกไม้ ตักทรายเข้าบ้าน ทอดทิ้งลูกๆ ตู้อาหาร แฮนด์บอล ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เครื่องครัว ซื้อไม้กระดาน ซักผ้า หนอน กินอาหาร ของที่ระลึก ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ภาพยนตร์ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ฆ่าเป็ด ใช้ผ้าโพกศีรษะ รั้ว ตัวเงินตัวทอง โดนแทง ขวดน้ำ ไฮไฟว์ ( hi5 ) เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ กา นักบวช มือตัวเอง คนเกี่ยวข้าว ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปรบมือ เป็นใบ้ งานบวช ตกปลากับคนรัก จมน้ำ ขนมเข่ง ถาดอาหาร ถูกคนเตะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM