ทำนายฝัน 'ตกต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกต้นไม้ จะได้รับความผิดหวัง หรืออาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกต้นไม้'

จะได้รับความผิดหวัง หรืออาจจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกประหาร พูดคุยกับเจ้านาย แมลงปีกแข็ง นอนบนกองฟาง เลี้ยงกุมารทอง เรือล่ม ฝุ่น เห็นผี มีคนนำเงินมาให้ กินเนื้อย่าง ความรักระหว่างคน 3 คน แผล กล้วยแฝด ของกำนัล ยุ้งข้าว ปิดผนึกซองจดหมาย บวช ร่ม น้ำพุสวยงาม หยก ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ได้เสื่อใหม่ โขลงช้าง ตับไต ตกจากดาดฟ้า อาหารบูดเน่า ใช้ยาเสพติด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แมวออกลูก ขวานหัก ห่าน แก้ผ้า กำแพงเมือง คดข้าวเย็นกิน ดารา ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ อรุณ นั่งนับลูกประคำ หน้าอก เวที เจดีย์ทรุดโทรม ปั่นด้าย กรรมกร ญาตินํ้าตาตก ซื้อไม้กระดาน ทำนบ งูกินสัตว์ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ได้กลิ่นเครื่องเทศ สวมเสื้อสีเหลือง หีบปิดอยู่ ให้ความกรุณา เดินไปบนเนินเขา เงิน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ สิริภาจุกาภรณ์ วงกต ไก่ชน ขอนไม้ ตะขาบ ยกยอ น้ำพุที่พุ่งสูง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เวทีมวย ฝนตกหนัก ไฟไหม้ นุ่งผ้าขาด ได้ยินเสียงกระดิ่ง นม ท้องเสีย เห็นตัวเองในกระจก กระเป๋าเดินทาง ดราฟต์ คนป่วยอยู่บนรถ แล่นเรือผ่านเกาะ ซีเมนต์ มาเฟีย เชิงตะกอน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นักบวช ทุ่งนา เดินบริเวณวัด แกะสลักรูปปั้น กระจก ปอด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จับเงิน ลูกจันทร์ ถูกฟันคอขาด บัญชี อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ธารน้ำ เศษอาหาร ฮ่อยจ๊อ ศีรษะล้าน ถูกปล้น ลิ้นแข็ง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM