ทำนายฝัน 'ตกทะเล'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกทะเล ฝันว่าตกทะเล คุณต้องระวังเพื่อนอิจฉาริษยา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกทะเล'

ฝันว่าตกทะเล คุณต้องระวังเพื่อนอิจฉาริษยา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสื้อครุย นอนอยู่บนแผ่นดิน ตะกร้าพลาสติก ภูเขาไปกำลังระเบิด หูขาด ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ถูกจี้ ได้ยินเสียงกลอง กัดลิ้น ขนนกสีขาว หญ้า กฐิน ล้างบ้าน เดินทาง แมงป่อง ทั่ง สวมเสื้อสีเขียว ตกบ่ออุจจาระ หัตถกรรม หมัดกัด ซองจดหมาย ธนู ย่าง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ราชสีห์ ตัวเองเป็นกรรมกร ลายแทง ถล่ม ทะเลทราย จองจำ ธำมรงค์ คูคลอง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ออร์แกน ใต้ถุน ไข่ไก่ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กุมารทอง เงี่ยง เก็บเงินได้ เสี่ยงเซียมซี กล้องยาสูบ ทำขวดแตก นกต่อสู้กัน ต้นไม้ยืนต้นตาย ฟ้าร้อง ขี่คอคน สีบรอนซ์ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ วงล้อกำลังหมุน อุ้มลูกสุนัข ทำขวัญ คัมภีร์ ทำโรตี อู่เรือ ใบมีดโกน ตาย ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ขวด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แฝด อักษรย่อ ถุงมือ ดับเทียน ฉลาด ล้มลงไปในหลุมลึก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เดินไปตามท้องถนน เห็นประตูปิด นาฬิกาปลุก ต่อสู้กับปีศาจ นายกรัฐมนตรี ขับรถยนต์ กระโปรง วอ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น พรวนดิน ตัวเลข ภรรยานอกใจ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ผ้าไตรจีวร ทำนาไม่ได้ผลดี ล้มเหลว หีบศพ นุ่งโจงกระเบน โต๊ะรับประทานอาหาร ชนะ เก็บกวาดบ้าน ร้องเพลง นกอยู่ในรัง ไหล่ อีเมล ( Email ) ถวายกุฏิ นุ่งผ้าสีแดง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โทรศัพท์มือถือหาย ขมิ้น กำแพงเมือง กอดกะเทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM