ทำนายฝัน 'ตกบ่อมีหนอน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกบ่อมีหนอน ฝันว่าตกลงไปในบ่อน้ำที่สกปรกมีหนอนมากมาย ทำนายว่าเป็น ฝันดี จะมีโชคจากการเสี่ยง และจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตกบ่อมีหนอน'

ฝันว่าตกลงไปในบ่อน้ำที่สกปรกมีหนอนมากมาย ทำนายว่าเป็น ฝันดี จะมีโชคจากการเสี่ยง และจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับกุ้ง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เดินเร็วๆ ฟันหลุด ข้อมือหัก ญาติเสียชีวิต สมอเรือ ท่อน้ำ เมฆบังแสงอาทิตย์ ตักน้ำราดตนเอง ชัยชนะ รองเท้า กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ประหาร ความรังเกียจ แดด กระต่ายหลายตัววิ่ง งูกัด เดินร่วมทางกับโจร เดินขึ้นภูเขา สูบบุหรี่ เดินทางในป่ารก คำสัญญา หวีหัก นกยูง ชามแตก ว่ายน้ำ เอสเอ็มเอส ( SMS ) นอนกับสาวสวย พายเรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง เดินเล่นบนหาดทราย โล่รางวัล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถูกเสือกัด ด้วง เปลื้องผ้าตัวเอง ลอย แผ่นดินไหว หัวนก เห็นกล้วย เอามีดฟันเท้าตัวเอง เวที ปลวก ถูกคู่รักกักตัว จอก ขบวนแห่ กงเกวียน ขี่ราชสีห์ ตัวเองมีปีก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ครู คันศรหรือคันธนู ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เท้าเจ็บ ตะปู ฟังเทศน์ฟังธรรม ชะนี นาเกลือ ประโคม น้ำมันก๊าด เปลหามคนเจ็บ ได้ตีกลอง โต๊ะทำงาน แมวสีสวาท จานแตก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ดับกองไฟ ได้สวมแว่นตาดำ ม่านกั้นกำบังสายตา หีบเปิดอยู่ หญิงทุบตีกัน ช่วย เห็นประตูปิด เกลียดคนต่างชาติ จักรยาน ดูละคร ตกปลา ออร์แกน กริช หน้าต่างพัง เด็กพิการ ดื่มน้ำมะพร้าว กินเนื้อไก่ ผึ้งต่อย ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กระดาษสีขาว ฝักดาบ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กอดผู้ชาย แมวข่วน คนแปลกหน้า หญิงเปลือยกาย แบกเสา เนื้อหนัง กระแต เหยียบขี้ กระดูกแตก ดม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น