ทำนายฝัน 'ตกบ่ออุจจาระ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกบ่ออุจจาระ ฝันว่าตกลงไปในบ่ออุจจาระ ทำนายว่าจะมีเคราะห์ มีปัญหาใน ที่ทำงาน หรือในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตกบ่ออุจจาระ'

ฝันว่าตกลงไปในบ่ออุจจาระ ทำนายว่าจะมีเคราะห์ มีปัญหาใน ที่ทำงาน หรือในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงดนตรีไทย ขนมอร่อย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เสาตกน้ำมันในบ้าน กีตาร์ ผ้าขาว ชอล์ก กำไล เจ้า เด็กนอนบนเตียง สายสร้อย เด็กพิการ มดรุมเป็นกลุ่มๆ กระต่าย ขโมยอาหาร เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เถียงกับคน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เป็นใบ้ กระแต ฮวงซุ้ย ปอด ตั้งครรภ์ ผ้าห่มหนาๆ ฆ่าโค แสตมป์ เลือกตั้ง ขายตู้ ขายโต๊ะ ธงชัย ฟ้ายามเมฆครึ้ม ครู ขิม ไกด์ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เท้าเจ็บ ฉลาด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยกยอ ป่วยลงท้อง ชักลาก โจรปล้นบ้าน เดินทางก่อนกำหนด ฮาเร็ม ระฆัง กล้วยเน่า ร่ม เดินหลงไปในป่าละเมาะ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ปลูกต้นไม้ นอนกลางวัน ดารา ทอดผ้าป่า ข่มขืนคนอื่น ดาวอับแสง แคร่หาม แมลง สูบ ปีนข้ามกำแพง ข้าวติดคอ เก็บกวาดบ้าน ข้อเท้าแพลง ใช้ผ้าโพกศีรษะ จับปลาตะเพียน เข้ารับการผ่าตัด ประตูกำลังถูกไฟไหม แฉลบ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ คดีฟ้องร้องกัน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ไฝ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ชนไก่ น้ำลาย ปืนใหญ่ ร่องน้ำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ นั่งใต้ต้นไทร ของหาย หนอน ตัวเองมีปีก เก็บเงินได้ ถุงเงิน ถุงทอง ขนสัตว์ แว่นตาเลนส์ใส ไก่ฟ้า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เกลือ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว บิน (สูงขึ้น) ซื้อเต่า เดินละเมอ ทาเล็บ มีโชคลาภ คราส กินเนื้อมะพร้าว กระป๋องนม เวที ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น