ทำนายฝัน 'ตกปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกปลา ฝันว่าตกปลาและได้ปลาติดเบ็ดขึ้นมาด้วย ทำนายว่าจะมีโชค ลาภจากการเสี่ยงแต่เพียงเล็กน้อย และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกปลา'

ฝันว่าตกปลาและได้ปลาติดเบ็ดขึ้นมาด้วย ทำนายว่าจะมีโชค ลาภจากการเสี่ยงแต่เพียงเล็กน้อย และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีดเหน็บที่เอว ม้าสีดำ จับกระต่าย ฆ่ากระต่าย จำนอง เบาะ ขับรถยนต์ การสร้างโบสถ์ พระ ไผ่ กินน้ำผึ้ง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ฮิปโปโปเตมัส แบกหีบ กรน ถีบจักรเย็บผ้า แจกัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เข้ารับการผ่าตัด ท่าเรือ องค์กฐิน ขบวนแห่ศพ ส้วม เดินรอดราวผ้า ทะเลาะกับคนรัก ถูกทำโทษ กระท่อม ประดิษฐ์ ฟัก เก็บองุ่นรับประทาน ให้หวีคนอื่น ฤกษ์ไม่ดี รักคนต่างชาติ ธงสามเหลี่ยม พระสงฆ์ ล้างเท้า ไหว้พระราหู ฝูงกบ จำนวนมาก ฤดูหนาว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปล่อยปลาดุก ยิงนก งมของในแม่น้ำ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ลม มะลิ นกกาเหว่า ศีรษะมีเหา เคารพ คำนับ ความรัก อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ขาหัก เชือก ตบแต่ง ไฟไหม้บ้าน ตัดผม ลำคลอง ปลาหมึก ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นำฟองน้ำมาล้างจาน หญิงแต่งชุดสีขาว มือ เนกไท มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นักบวช เกวียน ชายชู้ จักรเย็บผ้า บวชพระ ถูกโกง เปิดเผยความลับกับเพื่อน พี่น้องทุบตีกัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สีแดงชาด เสาตกน้ำมันในบ้าน ปั่นด้าย หงอนไก่ คนแก่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ นั่งรถ เบ็ดตกปลา ทูตชาวต่างชาติ ผ้าพันแผล มีดหาย ทาขมิ้น ซื้อปลาหมึก ได้ลาภ รบกวน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ตกช้าง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แก้ผ้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ปิดผนึกซองจดหมาย เล่นการพนัน นำตาข่ายไปดักสัตว์ เณรหางนาค อาเจียนเป็นหนอง รถเข็นศพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM