ทำนายฝัน 'ตกเหว'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกเหว ฝันว่าตกเหว คุณจะต้องพลัดพรากจากญาติมิตร หรือคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกเหว'

ฝันว่าตกเหว คุณจะต้องพลัดพรากจากญาติมิตร หรือคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กิ่งก่าวิ่งไปมา เดินทาง ได้ตีกลอง จับผีเสื้อ เงา นกแร้ง หวีผม ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฝักดาบ ลูกเห็บ เนกไท สถานี ทิวเขา กระหายน้ำ โขลงช้าง แม่ ช้างไล่กวด กำนัน หอก ปลาฉลาม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กินเนื้อมนุษย์ ตู้เซฟ จูบเด็กเล็ก ผนังบ้าน อินทรี นกพิราบ ถ้ำมืด ปฏิกูล รูปภาพของเครือญาติ กุหลาบ เดินเรือ จรวด อนุสาวรีย์ เช็คเด้ง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฝูงคนจำนวนมาก ปอก จราจรที่สับสนวุ่นวาย ปัสสาวะรดกำาแพง สาหร่าย ช้องผม เรือนแพ ของลับ หัวนก ซุกซ่อนของมีค่า เมฆกลางแดด ล้างเท้า บุพการี ทหาร ตั้งท้อง เลี้ยงกระต่าย ตะกวดขึ้นบ้าน นกกระจอก จับเงิน หน้าไม้ ถล่ม ทอดทิ้งคนรัก เพชรพลอย พระจันทร์ ปีนข้ามกำแพง แมลงปีกแข็ง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ถุงน้ำร้อน ไปยังเมืองนรก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว หมู ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กระสุนปืน ศีรษะล้าน รักใครบางคนมากๆ บ่อน้ำพุแห้งขอด ศิลา ฝนตกหนัก เขื่อน คนแฝดตัวติดกัน ต้นโพธิ์ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผักที่ยังคงปลูกในดิน จูบคนที่อายุมากกว่า มีขาเดียว แส้ ขโมย แปรงฟัน เด็กทารก ฮวงซุ้ย กินถั่วต้ม ยากจน ปฏิเสธการดื่มเหล้า ดวงอาทิตย์ขึ้น ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ดูละคร ธงบนบ้าน โอลิมปิก ถูกโยนลงทะเล ทำแว่นตาแตก ฟัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM