ทำนายฝัน 'ตกใจจนสะดุ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตกใจจนสะดุ้ง ฝันว่าตกใจจนสะดุ้ง ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติที่อยู่ แดนไกล และเมื่อหมดเคราะห์แล้วก็จะมีลาภภายหลัง เป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตกใจจนสะดุ้ง'

ฝันว่าตกใจจนสะดุ้ง ทำนายว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติที่อยู่ แดนไกล และเมื่อหมดเคราะห์แล้วก็จะมีลาภภายหลัง เป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประกาศข่าวการตาย สุนัขเข้ามาเลีย กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ถ้ำมืด คัมภีร์ มีคนนำเงินมาให้ ร่องน้ำ คนรักนอกใจ ดวงอาทิตย์ขึ้น เอทีเอ็ม ยอดโดม โดนแทง ไข่ไก่ ท่อนซุง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กระทะ ธำมรงค์ เล่นเกมส์ กระบอกสูบลม ตกลงมาจากอากาศ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กีตาร์ โคไล่ขวิดคน ลิ้นแข็ง ปีนเขา ธง ขมิ้น มีดบาด พระวรราชาทินัดดามาตุ สลัก ผึ้งบินรอบรังของมัน กระดาษทิชชู ช่อดอกไม้ คนแก่ ดวงอาทิตย์มืดมัว ข่าวร้าย ด่า ถอดเสื้อ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เทศน์ ตาบอด ถีบจักรยาน เชือกรัดคอ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน หมัดกัด มุดใต้ถุน ผู้ชายมีผมน้อย ตัวเงินตัวทอง มรดก จรวดไฟ เขากวาง กาน้ำร้อน รังดุม ผึ้งต่อย ทำให้คนอื่นตกใจ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ข่วน ถูกสัตว์กัด ซื้อกระโปรง ท่องเที่ยวในสวน ตกใจเพราะเห็นผี ไม้เท้า กกกอด ตกงาน อินสตาแกรม ( instargram ) แผนผัง อยากมีเงิน เดินทางไปมหาสมุทร มุดรั้วลวดหนาม ถือไต้ หรือ คบไฟ เครื่องร่อน อรุณ ทหาร อนุสาวรีย์ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ดับเทียน น้ำพุขนาดใหญ่ ปลาเงินปลาทอง ดับเทียนชัย กินน้ำผึ้ง ดวงแก้ว ทะเลาะกับคนรัก ปาก ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ป้อมปราการ กระติกน้ำร้อน สนามหญ้า รางรถไฟ ภรรยาออกจากบ้าน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ขึ้นศาล ผจญภัย แมลงวัน ฮิปโปโปเตมัส ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ฆ่าหมี พระราชินี กินผลมะม่วงเปรี้ยว โบดำผูกคอตนเอง อีกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM