ทำนายฝัน 'ตบมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตบมือ ฝันว่าได้ตบมือเพราะชอบใจ ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี กำลังมีเคราะห์ จะเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว ไม่มีโชคลาภในช่วงนี้ ไม่ควร เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตบมือ'

ฝันว่าได้ตบมือเพราะชอบใจ ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี กำลังมีเคราะห์ จะเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว ไม่มีโชคลาภในช่วงนี้ ไม่ควร เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระหายน้ำ ปม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภิกษุณี เณรหางนาค คนฆ่าสัตว์ โคไล่ขวิดคน ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ดอกซ่อนกลิ่น ต่อสู้กับคนร้าย นั่งรถไฟ กินลิ้น แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ฝีขึ้นตามร่างกาย ครัว เศษอาหาร กระป๋องนม หีบปิดอยู่ แร้งกินซากศพ แห่กฐิน กระดาษเช็ดมือ แว่นตาเลนส์ใส ไผ่ กำไลข้อเท้า กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ดาว นุ่งชุดขาว ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ นาเกลือ กินเนื้อมนุษย์ นายกรัฐมนตรี งานฉลอง ดาบ พระราชินี บวชชี ขอบคุณ เรือกำลังจม จับหนอน กำแพงโบราณ ถือดอกบัวในมือ ได้ใบสั่งจากตำรวจ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ผ่าท้อง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ตะขาบ พวงมาลา ยื้อแย่ง ตะกวดขึ้นบ้าน รางรถไฟ ม้าสีดำ ตู้หนังสือ ผึ้งมากมาย ตัวเองเจ็บป่วย อิฐ หมูกลายเป็นคน หมาคาบหม้อ ปลาเงินปลาทอง ทอดทิ้งคนรัก นาฬิกาปลุก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง สารภาพต่อหน้าเพื่อน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สร้าง นัยน์ตา ลับมีด กระเป๋าเดินทาง งอบ กก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เศรษฐี พระพุทธเจ้า ไฟไหม้ปราสาท ดีใจ หงส์ นุ่งโจงกระเบน ถาดดอกไม้ ขิม ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ผ้าโพกหัว เถ้าแก่ เงี่ยง รักสามีตัวเอง ยิงนก ปวดท้อง มุ้งหมอน แม่ ไฟไหม้บ้าน แส้ ฝาแฝด คนมุงซื้อขาย พ่อหม้าย ฆ่าใครบางคน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา แมวตาย ธูปเทียน แข็งแรง ตกหลังม้า ว่ายน้ำ แมวข่วน ปีนเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM