ทำนายฝัน 'ตบมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตบมือ ฝันว่าได้ตบมือเพราะชอบใจ ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี กำลังมีเคราะห์ จะเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว ไม่มีโชคลาภในช่วงนี้ ไม่ควร เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตบมือ'

ฝันว่าได้ตบมือเพราะชอบใจ ทำนายว่าเป็นฝันไม่ดี กำลังมีเคราะห์ จะเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว ไม่มีโชคลาภในช่วงนี้ ไม่ควร เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สลัก ดำน้ำ กล่าวหา ข่มขืนคนอื่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พู่กัน หญิงแต่งชุดสีแดง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ศีรษะล้าน งมของ นอนโรงพยาบาล เสื่อไม้ไผ่ ขนมเข่ง รั้ว สนามกีฬา กระสุนปืน สัตว์เลี้ยง นาฬิกา เปียก ไถนา ถูกตีหู สวมเสื้อสีขาว เป็ด คราด จุดไฟแล้วดับ งูจงอาง จมูกหาย หัวไก่ ฉี่รดกำแพง ดารา ดับไฟ หนอน กินเนื้อเป็ด แขนหัก เจ็บป่วย กงเกวียน ข้าวเปลือก โลกแตก ยืนบนลังไม้ เดินอยู่ในความมืด ช่างปั้น ฝนตกหนัก หมัดกัด ความลับ ข้อเท้าเจ็บ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง หญิงเปลือยกาย บ้านใหม่ สีแดงชาด หมีกัด กษัตริย์เสด็จมาหา นม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง พานเงิน ไส้ไหลจากท้อง ภรรยามีครรภ์ น้ำตก ตีฆ้อง ม่าน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ควันไฟ เครื่องแบบตำรวจ หวีงา ถูกตะปูตำเท้า ฟันดาบ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ธนู ผู้หญิงหัวล้าน เล่นการพนัน ถูกผีหลอก ก้อนหินตก ฆ่าผีเสื้อ ซื้อขาย ตัดผม ฆ่างู กอดผู้ชาย เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เรือน โฉนดที่ดิน ละทิ้งครอบครัว ถูกทรมาน นอนในมุ้ง เงินโบราณ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน นกเกาะหลังงู นอนในเรือ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ฟ้าแลบ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตั๊กแตน ข้าวสาร ดาวตกจากท้องฟ้า งานมงคล เรือ กินเลี้ยง สติ เห็นคนโดนแทง ต้นไม้ ใช้ยาเสพติด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM