ทำนายฝัน 'ตรอกซอกซอย'

ฝันเห็น ฝันว่า ตรอกซอกซอย ฝันเห็นตรอกซอกซอย คุณอาจะจต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือได้เดินทางไปทั้งใกล้ และ ไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตรอกซอกซอย'

ฝันเห็นตรอกซอกซอย คุณอาจะจต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือได้เดินทางไปทั้งใกล้ และ ไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย หุ่นโชว์เสื้อ หินก้อนใหญ่ ได้รับของมีค่า ลับ เกวียน กินหอยนางรม เดินชนผนัง ตู้ ฟ้าที่สดใส ก่อสร้าง ถูกฉ้อโกง ตาบอด ธงบนบ้าน ข่าวดี ฝนตกหนัก ทาเล็บ ลายนิ้วมือ โครงกระดูกสัตว์ ลายแทง พระวรราชาทินัดดามาตุ ขนมปัง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ โยคี คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เลือดออกทางช่องคลอด ครอบครัว ลายมือ กงสุล เสี้ยนหนาม ขนนกสีดำ เวทีมวย กษัตริย์เสด็จมาหา งู ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โถส้วม ช่างเงินทอง บิดามารดา ตกกระ ผ้าห่มหนาๆ ถูกเปลื้องผ้า แว่นตาเลนส์ใส ทุบตีภรรยา ดวงอาทิตย์มืดมัว ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ผมถูกตัดให้สั้น กระดานดำว่างเปล่า ลุยไฟ ตัดหัว ขา ศาล ดวงตรา ขี่วัว เล่นฟุตบอล เมา ตำรวจตั้งด่าน ผ้าแพร ตกเลือด สมโภช กระโดด ปลาเงินปลาทอง ตรอมใจ เงินปากผี ศพ กระหายน้ำ กล้วยแขก เฆี่ยน ไทร ทัพพี จับก้อนกรวด ก้อนทราย จระเข้ ผู้หญิงหัวล้าน เทียนไข พระสังฆราช ขโมยขึ้นบ้าน รัศมี ภาวนา ฤกษ์ไม่ดี จันทรคราส งอบ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ บ่อน้ำ แม่ มดกัด ฉิ่งฉาบ ภรรยานอกใจ ถูกตัดแขน มารดา วิชา กล้วยแฝด ตกน้ำ ช้าง จับหมู ดอกซ่อนกลิ่น หางไก่ ปม ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ข้าวติดคอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM