ทำนายฝัน 'ตรอกซอกซอย'

ฝันเห็น ฝันว่า ตรอกซอกซอย ฝันเห็นตรอกซอกซอย คุณอาจะจต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือได้เดินทางไปทั้งใกล้ และ ไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตรอกซอกซอย'

ฝันเห็นตรอกซอกซอย คุณอาจะจต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือได้เดินทางไปทั้งใกล้ และ ไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันบนหัก บริโภค นั่งบนหลังนกกระเรียน มือ ตัดผมตัวเอง ฆ่าตัวตาย ฉิ่ง เศร้าโศก เดินหลงไปในป่าละเมาะ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฮูก (นกฮูก) ส้วม สัตว์เลี้ยงตาย ร่องน้ำ ดารา งมปู ฝ้าย แข่งม้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย นางเงือก เอามีดฟันเท้าตัวเอง ภูเขาไฟ ฉมวก เครื่องจักรทำงานได้ดี โสมสวลี ท้องฟ้าสีแดง พัชรกิติยาภา ขนทรายเข้าวัด โบสถ์ ข้าว สารภาพต่อหน้าเพื่อน กินก้างปลา นกกระจิบ กระจาบ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตู้รับจดหมาย ฝังศพ ซื้อกระโปรง เมฆหมอก ถูกจี้ ปล่อยเต่า กระจกหลากสี ดวงอาทิตย์มืดมัว ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น จูบ หัวไก่ ไมโครโฟน ขนมชั้น ปลูกต้นไม้ ข้าวติดคอ หญิงแต่งชุดสีขาว อุ้มลูกหมา จอบหรือเสียม สายนาฬิกาข้อมือขาด โน๊ตบุ๊ก บัวสีขาว ซาบซึ้งใจ ไก่ เก็บของมีค่าได้ ถากไม้ ศีรษะล้าน เสื้อใหม่ ล้างเท้าตัวเอง ฆ่าผีเสื้อ สีดำ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เครื่องศาสตราวุธ หมอดูดูลายมือ ลำคานเสียงฉาบ จับปลาตะเพียน ตกช้าง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระต่ายน้อย เสียสติ นั่งบนเตียง ถูกประณาม ฝาแฝด จุดเทียนชัย พระอรหันต์ ลิ้นแข็ง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ สู้กับเสือ แล้วชนะ ญาติทำความผิด มีดบาด ด้วง ศาลเจ้า คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว สะอึก ป่วย นุ่งผ้าสีม่วง สวรรค์ ย้อมผม บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เด็กผู้ชายสู้กัน ทางรถไฟ ขนมอร่อย ร้องไห้ ตัดผมใหม่ ขี่กระบือ บุญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM