ทำนายฝัน 'ตรอมใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตรอมใจ ฝันว่าตรอมใจ คุณกำลังจะถูกคนรักทิ้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตรอมใจ'

ฝันว่าตรอมใจ คุณกำลังจะถูกคนรักทิ้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พญาอินทรี เนื้อหนัง แมวตาย ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ข่าวร้าย ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ต้นไม้ยืนต้นตาย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ล่าสัตว์ เดินทางในป่ารก ฐานพระพุทธรูป ฝุ่นเข้าตา ล้างเท้า คนตายมาหา จับนก ตรอกซอกซอย ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ จอมปลวก ทรมานคนอื่น ลาภ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถูกฆ่า กินโรตี งมหอย น้ำแข็ง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ฝันว่าส่งพัสดุ ของลับ ซื้อผ้าขาว ราชา หูเจ็บ ฆ่าเต่า คลอดลูก เสียสติ ที่นอน หมี เดินละเมอ พระจันทร์ กระดาษสีขาว ตู้นิรภัย แกงการู ลูกแก้ว กินเนื้อไก่ ญาติมิตร กินเต้าหู้ นกบิน เห็นรองเท้าเก่า จรวด กงล้อ เดินอยู่ในป่าช้า กลด ต่างหู ปลิงดูดเลือด ตะไคร้ เพื่อนอยู่ห่างไกล ถุงเท้า ประดาน้ำ ชี ยานพาหนะ สนามกีฬา ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เถียงกับคน ย้อมผม เปิดร้านค้าขายสินค้า พระสงฆ์ ภูเขาไปกำลังระเบิด ปลาหมึก เหยียบอุจจาระ ปลูก ตัวเงินตัวทอง งมของ นักสืบ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ยกโทษ โกนหนวด เม่น จระเข้ ดมกลิ่นดอกไม้ ศิลปิน ช้าง ถางหญ้า ดวงอาทิตย์ทรงกลด ทำนาไม่ได้ผลดี ปลาเงินปลาทอง หลงรักสามีคนอื่น คนกำลังถ่ายรูป ลม เชิงเทียน ดราฟต์ กระโปรง เรือล่ม กอดกะเทย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ กางมุ้ง กระดิ่ง ดื่ม อ่างน้ำ คู คลอง ทหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM