ทำนายฝัน 'ตรอมใจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตรอมใจ ฝันว่าตรอมใจ คุณกำลังจะถูกคนรักทิ้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตรอมใจ'

ฝันว่าตรอมใจ คุณกำลังจะถูกคนรักทิ้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลากเกวียน นางกวัก ช้อนปลา ซาวข้าว ควันไฟ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ภรรยาหนี ตู้เซฟ ดัดผม ถูกคนเตะ นอนกับนางงาม เลิกกับแฟน แบกหาม ภรรยาเปลือยกาย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฟันบนหัก ถุงเงิน-ถุงทอง เข้าเฟสบุคไม่ได้ ตกปลากับญาติ กินเป็ด อยู่ในอาการเร่งรีบ ถั่ว เกวียน หญิงชู้ ถูกพายุพัดพาไปไกล รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตกทุกข์ได้ยาก หญิงชรา มีขาเดียว หนี้สิน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ภรรยาออกจากบ้าน เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง โจรปล้นบ้าน อีเมล ( Email ) กาบินเข้ามาในบ้าน ท้องฟ้าสีแดง ขี่โคอศุภราช สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เต่าทอง เล่นการพนัน เลี้ยงกุมารทอง จูบ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กรอด้าย ขนมปัง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ผักกาด ละทิ้งบ้าน เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ไฟ เหยี่ยว กางเขน (นก) วงเวียน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ลากรถบรรทุก รั้ว แกงการู เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ชักว่าว มีหางงอก รับประทานเครื่องเทศ ถวายข้าวพระ ถูกตัดมือ ยางรถ กฐิน สลัก ปลอกหมอน เขาวงกต ผลักประตู เมฆบังแสงอาทิตย์ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ตลับแป้งทาหน้า อินทรี เว็จ พระอาทิตย์ นั่งบนเสื่อ พญาอินทรี ยิงกา บอลลูน หนังสือ เชี่ยนหมาก พระวรราชาทินัดดามาตุ ยิงธนู นกคุ่ม ซ่อนหา เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ยิงปืน แมลงปีกแข็ง ขี่ควาย เลือกตั้ง เดินขึ้นภูเขา ญาติ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ฮองเฮา (ราชินี) ขนทรายเข้าวัด กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ดาวอับแสง แท่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM