ทำนายฝัน 'ตลาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ตลาด ฝันว่าได้ไปในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายหรือไปตลาดสด ทำนาย ว่าเป็นฝันดี จะได้รับโชคลาภจากการค้า และมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตลาด'

ฝันว่าได้ไปในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายหรือไปตลาดสด ทำนาย ว่าเป็นฝันดี จะได้รับโชคลาภจากการค้า และมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อ้อย ขาด้วน ข่าวดีจากลูก ประดาน้ำ กระจาด กำไลแตกหัก ทาส ถูกกรรโชกทรัพย์ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ราวตากผ้า แผนผัง ใบมีดโกน กระดาษสี ถีบจักรยาน ได้ใบสั่งจากตำรวจ ดวงอาทิตย์มืดมัว งูเผือก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เดินสะดุดหกล้ม ถอดเสื้อ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เพศสัมพันธ์ ที่ฝังศพ กรรไกร คนแฝดตัวติดกัน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เต้นรำ เบ็ดตกปลา นอนบนพื้นน้ำ กล่าวคำอำลาญาติ ช้อนเงิน ธนู บิลเลียด พระบรมรูป ลูกประคำ จอก มโหรี เส้นด้าย งมของ ล้มลงไปในหลุมลึก โล่ ถูกจับ ปีศาจที่มีเขาและหาง พร้า มวย ศัตรู ไปยังเมืองนรก ปล่อยนกกระเรียน ตกน้ำ ถาดอาหาร ตกบ่อลึก จำเลย ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตักน้ำ หญิงแต่งชุดสีฟ้า อยู่ในถ้ำ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ระย้า หญิงเปลือยกาย ตกกองไฟ ได้ยินเสียงกระซิบ ไกด์ อาหารบูดเน่า ฉัน ( กิน ) ดราฟต์ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กลืนเมฆ กางร่ม มงคล ตั้งครรภ์ ต้นโพธิ์ ฤดูร้อน มีหางงอก ฆ่าหมี ห้อง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ญาติมิตร ปอกเปลือกผลไม้ มีปากเสียงภายในครอบครัว นกกระจิบ กระจาบ ดาว ผ้าห่มหนาๆ ก้น ก้ามกุ้ง ธรรมจักร ตักทรายเข้าบ้าน หย่า วอ ดับเทียนชัย พระนาคปรก ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ จูบเด็กเล็ก การผ่าตัด จอมปลวกกลางถนน ประกันตัว ทำนาไม่ได้ผลดี ดื่ม พูดกับกลุ่มชน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM