ทำนายฝัน 'ตอไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตอไม้ ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตอไม้'

ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กองไฟ โคเข้าบ้าน ตู้รับจดหมาย กินโรตี ทหารยิงปืนใหญ่ อ่าง ทำบุญ กระโดด เรือโยง ถูกหนูกัด เพื่อนอยู่ห่างไกล ตกปลา พูดสนทนา แร้ง เท้าขาด ผ้าม่าน กำแพงเมืองจีน คบบัณฑิต ขนมเข่ง ขึ้นบันได ขึ้นเขา ทารกแรกเกิด ไม้ไผ่ แกะ ตัวเองมีปีก จรเข้กัด บ้านไฟไหม้ รูปภาพของเครือญาติ ถูกฟันคอขาด หวีเสนียด ถุงเงิน-ถุงทอง ประเทียบ แมงมุม น้ำพุที่พุ่งสูง ขื่อคา ทารก ขายตู้ ขายโต๊ะ กะปิ แคร่ ดื่มน้ำชา ขโมยขึ้นบ้าน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ แคร่หาม งาช้างวางคู่กัน ตัวเองร่ำรวย นอนอยู่บนแผ่นดิน โจรสลัด ขนมปัง หญิง หุ่นยนต์ นกขมิ้น นั่งราชรถ บุคคลที่มีชื่อเสียง กระโดดจากที่สูง เปลี่ยนมุ้งใหม่ ลิ้นแข็ง ช่อดอกไม้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ แร้งกินซากศพ พืชผัก ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ พระพรหม ท้องเสีย ราชสีห์ โต๊ะหมู่บูชา เสื้อครุย ปลิงหลายตัว งมหาของ ก้างปลาติดคอ ทะเลสาบ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ภาพยนตร์ ที่ฝังศพ แช่ง นอนกับนางงาม ดวงจันทร์ โรงพยาบาล นั่งบนเสื่อ ช่างไม้ ขอบคุณ ฝังศพ ไก่ฟ้า วอ ฝ้าย จิ้งเหลน งานบวชเณร ผมร่วง โทษ บดเมล็ดกาแฟ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ หางไก่ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ แกงการู ทูตชาวต่างชาติ มนต์ ก้อนหินตก เครื่องบูชา ฝาหม้อตกลงพื้น เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว นุ่งผ้าสีม่วง เครื่องจักรไม่ทำงาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM