ทำนายฝัน 'ตอไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตอไม้ ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตอไม้'

ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สัปทน นกคุ่ม ร่องน้ำ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ไข่ไก่ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ต่อ ใต้ถุน เครื่องร่อน รองเท้า ชลธาร นกกระจอก กอไผ่ ผลไม้ เดินรอดราวผ้า แตงโม ความผิด ร่ม จรวดไฟ ผ้าม่าน แฉลบ จับกุ้ง ย่างเนื้อ ลิง ถอดรองเท้า ตับไต อาคันตุกะ กินพระจันทร์ ได้เป็นเจ้าบ่าว ทดน้ำ พระพุทธบาท จรวด สระผม เหรียญ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก แมวสีขาว มุ้งหมอน บุญ กล่องดนตรี กุญแจหาย ขนมเข่ง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง หน้าไม้ นอนเล่นกลางดิน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ผจญภัย แก้ม ถอดเสื้อ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด แก้บน ถวายพระด้วยดอกบัว ระบำ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ดื่มน้ำมะพร้าว แกะ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ อีกา ตะไบเหล็ก เจ้านาย เด็กกำลังดูดนม เหยียบอุจจาระ ช้อนเปื้อน เปลหามคนเจ็บ อาหารบูดเน่า ศาลา กินเนื้อไก่ พลอยหลากสีสัน งูใหญ่ ศรีนครินทราบรมราชชนนี กระดาษสี หางไก่ นุ่น โดด ขัง จุดเทียน นกกางเขน ภูเขาไปกำลังระเบิด กินไก่ ชะลอม ความลับ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ สัตว์เลี้ยง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ถาดดอกไม้ โง่ ฤดูหนาว หอยที่มีเนื้อเต็ม คนตกน้ำกำลังจะจม ฮอกกี้ ตั๊กแตน ปลูก ทวด นุ่งผ้าขาด พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กระท่อมร้าง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว หงอนไก่ ตั้งท้อง ลุยไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM