ทำนายฝัน 'ตอไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตอไม้ ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตอไม้'

ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้รับจดหมาย ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ซุง หัวล้าน ตัวเองเป็นกรรมกร คนรับใช้ นักสืบ ถวาย บ่อน้ำพุแห้งขอด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ดื่มยาพิษ คนแปลกหน้า เล่นฟองสบู่ ถูกประณาม ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เป็ดไก่ เครื่องแบบทหาร หนีจากถ้ำ จุดเทียน สวน เล่นไพ่ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เส้นด้าย ควาย เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ตู้กับข้าว ผมร่วง บ้านไฟไหม้ โยคี ฟันดาบ เงินโบราณ สร้อยข้อมือ ขัง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ทำแว่นตาแตก จรวดไฟ บัวหลวง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ตกใจเพราะเห็นผี ฝาแฝด ตอไม้ ฉีกจดหมายรัก เสื้อขนสัตว์ แขกขายโรตี ขนสัตว์ ครกสาก กะเหรี่ยง เงินหาย หน้าต่างพัง ทอดทิ้งภริยา พรวน ปัสสาวะ ผู้หญิงโพกผ้า สวมรองเท้าใหม่ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ แบกผลไม้ เอามือตบต้นขาตัวเอง เท้าเจ็บ ขนคิ้ว บ้า เหรียญ ผนังบ้าน นม ตะปู มะลิ ดวงอาทิตย์มืดมัว ฉี่รดที่นอน ใช้กระเทียมทำอาหาร ศาลพระภูมิ เมฆหมอก มู่ลี่ คนในบ้านทุบตีกัน ร่องน้ำ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ราชสีห์ พระอาทิตย์ ตาบอด งานพิธีต่างๆ อาหารบูดเน่า แต่งงาน ได้รับรางวัล จำปีหรือจำปา สบู่ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เสาตกน้ำมันในบ้าน ฝาเรือน ทำกับข้าว กินข้าว ตาลปัตร พระสถูป นัยน์ตา พัชรกิติยาภา เดินหลงไปในป่าละเมาะ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก วิชา มุ้งขาด พระราชินี เต้าหู้ นุ่งชุดขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM