ทำนายฝัน 'ตอไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตอไม้ ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตอไม้'

ฝันเห็น ตอไม้ จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รบกวน จับปลาช่อน ถือดอกบัวในมือ เทศน์ พวงมาลา กระเทย ฉุด จุดดอกไม้ไฟ ให้หวีคนอื่น นรก ถ้วยกาแฟ โง่ พัด ถือกรรไกร บิน (ตกลง) เข็มเย็บผ้า พริกไทย ถูกฆ่า กล่าวหา อดตาย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กะปิ แม่นํ้า คนอื่นทำพลาด บ้องไฟ จิ้งจก คางคก ชะลอม ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ พระธาตุ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม รดน้ำ นอนกับสาวสวย นม ปากกา ปลาหมึกหลายตัว มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา แป้งผัดหน้า มาลี ฉาบ ทอดสมอ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ซ่อน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ผ้าสีดำ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย บ่อน้ำพุแห้งขอด ต้นกัลปพฤกษ์ ตะกร้าพลาสติก นั่งอยู่ในกองขี้ พิมพ์ ถุงเงิน-ถุงทอง ตัวเองมีผมหงอก ตะกวดขึ้นบ้าน โลงศพ งูจงอาง สระผม สงฆ์ กินเลี้ยง ตกทุกข์ได้ยาก เรือกำลังจม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เด็ก เกาหัว ร้องตะโกน สู้กับเสือ แล้วชนะ สุนัขหอน ดอกมะลิ เล่น pubg บูชา ความผิด นุ่งชุดแดง สร้อยทอง ปืน ฤกษ์ไม่ดี ช้างเหยียบ ข้าว โต๊ะรับประทานอาหาร ประตู คำนับ วิ่งหนีผู้ร้าย ถอนฟัน งูกัด สวมมงกุฎ ต้นกก คนรักได้รับบาดเจ็บ กำแพง กระดาษสี มัจฉา คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ผัดหน้า หมอก งูเลื้อย โบสีดำ ฮา เปลี่ยนมุ้งใหม่ กงสุล ขมิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM