ทำนายฝัน 'ตะกร้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกร้อ ฝันเห็นลูกตะกร้อ คุณจะถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ หรือให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค จะเสียเงินไม่ใช่เหตุ ควรไปทำบุญนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการจะดีกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกร้อ'

ฝันเห็นลูกตะกร้อ คุณจะถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ หรือให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค จะเสียเงินไม่ใช่เหตุ ควรไปทำบุญนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการจะดีกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรวยกรอกน้ำ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ไว้หนวดยาว ซอ ประกาศข่าวการเกิด โต๊ะรับประทานอาหาร ภาชนะแตกร้าว หอยที่มีเนื้อเต็ม อักษรย่อ กำไลแตกหัก ปลวกขึ้นบ้าน ฆ้อง งูจงอางไล่ นกร้อง ก้างปลา เป็นแม่ยาย อรุณ ยกของ เงินหาย ของลับ อินทรี จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด พระปรางค์ เห็นตัวเองในกระจก พวงมาลัยดอกไม้แห้ง กะเหรี่ยงคอยาว ปล่อยออกจากคุก กระโปรงใหม่ หมูกลายเป็นคน หน้าอก ซื้อกระดุม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร งูเผือก กระจอก กรน ต้นไม้ยืนต้นตาย ตัวเลข บิลเลียด กวาง ใยแมงมุม บิณฑบาต ปล่องไฟ กอดตุ๊กตา ไต่เขา หญิง หมากัด มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฉี่ ขโมยอาหาร นองเลือด สมโภช ภรรยาเสียชีวิต กองไฟ เหาะเหิน หมอดูดูลายมือ ธนูหลายดอก ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ขนนกสีดำ นาฬิกาข้อมือเสีย สามง่ามสำหรับแทงปลา อาเจียนเป็นหนอง ดู pornhub บัตรเชิญ เดินสะดุดหกล้ม กินหมูกะทะ เมาสุรา ความรัก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถล่ม สาวไส้ แป้งผัดหน้า บัว สูบบุหรี่ บุคคล ล้างภาชนะเครื่องใช้ บอลลูน ชะลอม ตะกวด วิมาน ตั๊กแตน ลังไม้ ไข่ไก่ ทวด ต้นไม้เขียวชอุ่ม พังประตู ขี่เสือ กระโดดลงจากต้นไม้ ไฟไหม้ในท้องฟ้า สุริยคราส เก็บเกี่ยวข้าวในนา เปิดร้านค้าขายสินค้า ขับรถยนต์ ศัสตราวุธ กอไผ่ คันศรหรือคันธนู เดินเล่นในสวนสวย ขา ที่นอน ฟังเทศน์ฟังธรรม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM