ทำนายฝัน 'ตะกร้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกร้อ ฝันเห็นลูกตะกร้อ คุณจะถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ หรือให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค จะเสียเงินไม่ใช่เหตุ ควรไปทำบุญนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการจะดีกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกร้อ'

ฝันเห็นลูกตะกร้อ คุณจะถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ หรือให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค จะเสียเงินไม่ใช่เหตุ ควรไปทำบุญนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการจะดีกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดอกไม้ไฟ เข้าประตูไม่ได้ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ทหาร ลากสัตว์ ล้างบ้าน แผ่นดิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตกเลือด ลอยกระทง หญิงโสเภณี ถูกตัดขา กินองุ่น ซื้อปลาทอง ล่าสัตว์ เฉาก๊วย กระท่อมริมทะเล แมลง บ้องไฟ บัว ถั่วฝักยาว คนมีดวงตาสีดำ ม้าสีดำ ฆ่าวัว กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เดินชนผนัง ทอดผ้าป่า ซุกซ่อนตัว ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ไฟนรก หลงรักสามีคนอื่น งูเลื้อย นั่งบนเสื่อ ฟัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อยู่ในอาการเร่งรีบ ผิวหนัง ไหว้เจ้า พญานาค ก้อนหินตก นำตาข่ายไปดักสัตว์ น้ำตก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี งานวัด น้ำพริก ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ความลับ ญาตินํ้าตาตก พระพิฆเณศ น้ำฝน ผู้หญิงโพกผ้า พริก ถูกโยนลงทะเล ตะขาบกัด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม รับประทานอาหาร โฉนดที่ดิน เลื่อยไม้กระดาน เลิกมุ้งขึ้น ตัดหัว งวง แห่กฐิน คลอดลูกก่อนกำหนด โคลน บ่อน้ำ ด่า มวย อยากมีเงิน หมอก เกลือ ลูกไก่ ความรัก กรอด้าย โทรศัพท์ แบกผลไม้ กลองโบราณ ประหาร ละทิ้งบ้าน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กอดผู้ชาย ทองคำก้อน อดทน เรือโยง ขนมเข่ง ข่าวร้าย กรงสัตว์ นกกระจิบ กระจาบ งูขดเป็นวงกลม ฝูงคนจำนวนมาก ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฮูก (นกฮูก) ปากเหม็น ช้างไล่กวด ผ้าไตรจีวร ถูกหวายรัด ธารน้ำตก สัปทน ฉี่ ของเน่าเสีย กิ้งกือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM