ทำนายฝัน 'ตะกร้าพลาสติก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกร้าพลาสติก จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกร้าพลาสติก'

จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้ยืนต้นตาย ธนาคาร เรือแล่น ต้นไม้แห้ง ฟาง หางไก่ ปราสาทเก่าแก่ ซื้อผ้าขาว ผึ้งมากมาย แสดงละคร อ่างน้ำ ต้นไม้เขียวชอุ่ม การทำผิดพลาด เสาตกน้ำมันในบ้าน แข่งม้า ทำร้าย ตกบ่ออุจจาระ สายสนตะพาย เห็นตัวเองในกระจก ชกคนที่จมูก ทอดผ้าป่า หงส์ แกะ ลูกจัน ได้กลิ่นเครื่องเทศ หญิงโสเภณี ว่าว เมฆหมอก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น งูเลื้อย ดื่มน้ำฝน ถือกรรไกร ไส้ไหลจากท้อง เครื่องบูชา ครกสาก ทะเบียนบ้าน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ศัตรู พังพอน หนีจากถ้ำ บุคคลที่เป็นคนร้าย ฆ่าหมัด นั่งบนลังไม้ สายรุ้ง ปล่อยนก จำเลย กอดผู้หญิง เต้นรำ ต่างหู ปะชุน ปีก กงสุล ซื้อกระโปรง ล้างเท้า ทอดแห กษัตริย์ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เพื่อนที่ตายไปแล้ว สุสาน เหาะดั้นเมฆ ปลวกขึ้นบ้าน เจ้า แต่งงานก่อนกำหนด วัด ความร่าเริง ถล่ม ขาด้วน เครื่องขยายเสียง เด็กเกิดใหม่ ได้พูดคุยกับเพื่อน กินถั่วต้ม เลือดออกทางช่องคลอด กระดิ่ง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น นกเขา ใบมีดโกน ขี้ ปอกเปลือกผลไม้ ดวงอาทิตย์มืดมัว ขนมชั้นหลากสี เกาทัณฑ์ ภรรยาเสียชีวิต เห็นถนนที่ขรุขระ ได้ยินเสียงกลอง ขับรถยนต์ อยู่ในอาการผิดหวัง ปลูกกล้วย หิมพานต์ (ป่า) อาเจียน ความมั่งคั่ง หน้าต่าง คนตกน้ำกำลังจะจม ดื่มนม ปราสาทเล็กๆ ข่มขืนคนอื่น ถ่านไฟ ละลาย รอยเท้าของตัวเอง ผู้คุมนักโทษ เกวียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM