ทำนายฝัน 'ตะกร้าพลาสติก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกร้าพลาสติก จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตะกร้าพลาสติก'

จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เนื้อหนัง เสื้อเปื้อนเลือด นกบิน ถั่ว สมุด เดินทางก่อนกำหนด หมากฝรั่ง กรอบรูป มีด ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ภรรยามีลูก ขโมยทรัพย์สมบัติ ฮวงซุ้ย ตะขาบ ตกทะเล เห็นไม้กระดาน เท้าเจ็บ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เถ้าแก่ หาบขี้กลับบ้าน กอดภรรยา กอดกะเทย ถูกปีศาจไล่ บั้งไฟ ฟัก เลี้ยงกุมารทอง เลิกมุ้งขึ้น กลืนดวงอาทิตย์ ทดน้ำ ทารกดูดนมคุณ ศัสตราวุธ เป็นไข้ ซื้อกระดุม เซิ้ง ใบไม้ มัคคุเทศก์ แผล ตกกระ โสมสวลี ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตะเกียง ตัดหัว ล้างเท้า บ้านเก่า ดื่มนม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ถือดอกบัวในมือ เสือกัดตัวเอง จมน้ำ ผูกปมเชือก กระดาษสี ขนมจีน ตะไคร้ ผู้หญิงตบผู้ชาย เถาวัลย์ นกแขกเต้า กบ ตกช้าง หงส์ โล่รางวัล ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กอดรัด กลอง กระจก กิ้งกือ กินผลไม้ ไวโอลิน ดวงอาทิตย์ตก ภรรยา เดินขึ้นที่สูง ฝนตกระหว่างเดินทาง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กลองโบราณ ผ้าสีขาว มีผู้นำม้ามาให้ ขายไม้กระดาน ริมฝีปาก แข่งวิ่ง ดื่มน้ำหวาน ดวงอาทิตย์ขึ้น นั่งบนแคร่หาม ดวงตรา คนป่วยอยู่บนรถ ช่วย เชิงตะกอน คนอื่นทำพลาด ครีบปลา วิ่ง พระจันทร์ ท่าเรือ กัลยาณิวัฒนา เข้าประตูไม่ได้ ติดคุก ศาลา ทำขวดแตก นั่งจับเจ่า สุนัขเข้ามาเลีย ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น