ทำนายฝัน 'ตะกร้าหวาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกร้าหวาย จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกร้าหวาย'

จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองแก่ ที่นอน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว นกยูง อทิตยาทรกิติคุณ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ จองจำ เดินทางไกล เงาะ ยื้อแย่ง มาลัยดอกไม้ ตัวเองเป็นชู้ ข่าวดีจากลูก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ฝาด เล่นน้ำสงกรานต์ ตัดหนวดตัวเอง ยืนบนลังไม้ แป้ง รักสามีตัวเอง พระจันทร์เดือนหงาย เสือตาย ของเน่าเสีย ขี่กระบือ สวมเสื้อสีดำ เดินอยู่ในสุสาน เป่าแตร เล่นน้ำฝน ผีตายโหง ชลธาร เกาทัณฑ์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เดินตากแดด แจวเรือ กังหัน เห็นกล้วย เดินเล่นบนหาดทราย กุญแจ กินเนื้อวัว ฆ่าผึ้ง น้ำล้นเขื่อน ถ้ำ ปม สิงโต รถเมล์ ถวายพระด้วยดอกบัว ตะเกียงที่จุดแล้ว เหยียบอุจจาระ ป้อมปราการ กระดิ่ง กำไลแตกหัก ตกบ่อมีหนอน เน็ตไอดอล ก้อนหิน ลายแทง ซุกซ่อนตัว ยกของหนัก ล้างบ้าน บิน (สูงขึ้น) พรวนดิน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ดื่มน้ำจากแก้ว บนบาน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ให้หวีคนอื่น ภาพ ตกกระ คดข้าวเย็นกิน นกนางแอ่น ก้างปลาติดคอ ปลิง ถุงมือ ประแจ ตำรวจ ผ้าห่มหนาๆ กินองุ่น งานศพ เลือดออกทางช่องคลอด ทรัพย์สมบัติ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ไหล่เจ็บ ขี่ช้าง ป่วยลงท้อง ภรรยานอกใจ ดูซีรี่ย์ กระเป๋าเดินทาง หน้าอก อดทน ไก่แจ้ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เข็มเย็บผ้า กางเขน (นก) ดอกซ่อนกลิ่น ถูกฝังทั้งเป็น ลากสัตว์ เล่นการพนัน ถุงเงิน ถุงทอง ฤกษ์ไม่ดี ทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM