ทำนายฝัน 'ตะกร้าไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกร้าไม้ จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกร้าไม้'

จะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆ นำพามาให้ถึงเรือนชานบ้านช่อง ต้องเศร้าหมองใจด้วยความใจอ่อนของตัวผู้ฝันเอง ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค หรือเสนอตัวช่วยเหลือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่อ่อนวัยกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาวนา กินโทสต์ จุดดอกไม้ไฟ นั่งบนอาสนะสงฆ์ สกปรก ต่างหู ซอ กล้วย คลอดลูกก่อนกำหนด กางเกง เดินอยู่ในป่าช้า ถูกมัดมือมัดเท้า นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เมาสุรา น้ำพุสวยงาม ซองจดหมายสีขาว คบบัณฑิต สามง่ามสำหรับแทงปลา พระวิหาร จลาจล อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา นรก คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ชายชู้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ แตร มีดบาด เก็บผลมะม่วง เขียนหนังสือ กอดผู้หญิง ทาสี ไต่ลวด ขวัญ ยกโทษให้ใครบางคน แลบลิ้น กุฏิพระ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ล้างเท้า แขนขาด ตักน้ำราดตนเอง โกรธ กิ้งก่า ภาพยนตร์ ขึ้นศาล ผึ้งมากมาย แกงการู กระโดด เล่นไพ่ บิน (สูงขึ้น) ขนมชั้นหลากสี แก้ม ขอทาน สัปเหร่อ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เรียก ไปยังเมืองนรก คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง หูเจ็บ ทาแป้ง การรับรางวัล กางเขน พระสถูป กินเนื้อหมู แล่นเรือผ่านเกาะ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ดับเทียนชัย บ้านตัวเองสวยงาม ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ขี้เถ้า ตู้ไปรษณีย์ แสงนีออน สิริภาจุกาภรณ์ เลือดออกทางทวาร ขัน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เดินทางก่อนกำหนด ประกาศข่าวการตาย สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ฝันเห็นนํ้าวน ช้อนทอง อรุณ เชิงเทียน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ขุดหาทรัพย์สมบัติ รวงข้าว ยกโทษ เดือน พายเรือ หญิงแต่งชุดสีขาว ฝนหยุดตก ตู้นิรภัย เดินทางไปวัด มุดใต้ถุน นกกระเรียน ให้มีดแก่คนอื่น อาหารบูดเน่า เชือดคอสุกร เดินทางไกล ตกน้ำ ลูกประคำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM