ทำนายฝัน 'ตะกวด'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกวด ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้านและไล่จับมัน ทำ�นายว่าจะมีโชคดีจากการ เสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกวด'

ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้านและไล่จับมัน ทำ�นายว่าจะมีโชคดีจากการ เสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โลงศพ จิ้งหรีด ภูเขาไปกำลังระเบิด ย่างเนื้อ เปลือก ตัวเลข ไทร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เถียงกับคน เฆี่ยน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เล่นน้ำฝน กำลังจะไปตาย อิฐ สีแดงชาด กัลยาณิวัฒนา ช่างปั้น ย้ายบ้าน ไต่ลวด ดวงอาทิตย์มืดมัว เป็ดไก่ โกนผม ลม แม่ชี ไถ่ถอน หีบสมบัติ มหาสมุทรมีพายุ ลูกจัน ขับรถ ซื้อปลาหมึก ผ้าแพร หมูตาย ทาขมิ้น ปราศจากอํานาจ ฆ่าไก่ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ลายมือ ทำนาได้ผลผลิตดี หญิงแปลกหน้า คนตายมาหา ปล่อยเต่า เก็บผลมะม่วง เครื่องลายคราม พระนาคปรก หนี้สิน เจ็บปวด กล่าวหา เครื่องแต่งกาย จมูกหาย ยา นก บรรจุของลงหีบ เขื่อนแตก กองกระดูก กกไข่ ค้างคาว จักรเย็บผ้า ยื้อแย่ง ผ้าฝ้าย ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น กินก้อนดิน ขวด เซิ้งบั้งไฟ ยุ้งข้าว ตู้กับข้าว ฆ่าศัตรู ถ่ายอุจจาระ ฮอกกี้ เซรุ่ม ตกจากที่สูง ได้ยินเสียงระฆัง นองเลือด กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ห่มผ้า ญาติทำความผิด ค้นหา ครอบครัว ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คัมภีร์ เดินไปตามท้องถนน ไผ่ กระโดดจากหน้าต่าง ผดุงครรภ์ แมลงปอ เห็นคนอื่นถูกประณาม ดักนก ถูกฆ่า บุพการี ปล่อยนกกระเรียน ตาข่าย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เป็นใบ้ ทำตัวเองบาดเจ็บ กงเกวียน โต๊ะทำงาน ถังน้ำ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ตกเหว กินเต้าหู้ นอนในเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM