ทำนายฝัน 'ตะกวดขึ้นบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกวดขึ้นบ้าน ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้าน คุณจะได้เลื่อนขั้น เป็นที่รักของเจ้านาย ถ้าตั้งใจไปสายราชการก็จะก้าวหน้าดี สมบูรณ์ด้วยแก้ว แหวน เงินทอง ได้รับการช่วงเหลือจุนเจือจากญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตะกวดขึ้นบ้าน'

ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้าน คุณจะได้เลื่อนขั้น เป็นที่รักของเจ้านาย ถ้าตั้งใจไปสายราชการก็จะก้าวหน้าดี สมบูรณ์ด้วยแก้ว แหวน เงินทอง ได้รับการช่วงเหลือจุนเจือจากญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝ้าย ช้อนปลา จำนอง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ปอ จันทร์เพ็ญ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น นักบวช กระสุนปืน พลับพลา ส้วม ฉลองพระบาท ฏีกา วิ่งจนเหนื่อยหอบ มิตรสหาย เปลี่ยนมุ้งใหม่ ซองจดหมายสีชมพู มาลัย หลงรักสามีคนอื่น ดูละคร เก็บองุ่นรับประทาน จำเลย ถวาย ทูตชาวต่างชาติ ปล่อยสัตว์ เจ็บปวด สุกรกลายเป็นคน หนู เรือนแพ ใส่บาตร แล่นเรือผ่านเกาะ จุดเทียน ทัพพี ทรมานคนอื่น ฐานทัพทหาร มุดใต้ถุน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ จุดไฟ จักรยาน ช่างแกะสลัก ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กระดาษทิชชู นาค ผลักของหนัก สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวงจันทร์ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ลังไม้ มดเต็มบ้านเมือง อยู่ในอาการเร่งรีบ เชือก เทียนไข กินสายบัว แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน บันไดสูง ธูปเทียน คดีฟ้องร้องกัน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า มงคล เลื่อย ทำตัวเองบาดเจ็บ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น บิณฑบาต นกต่อสู้กัน ชายชู้ นอนบนเตียง ตื่นขึ้นมาเอง บัตรเชิญ สารภี ดื่ม ตัวเองมีปีก ปีศาจหลายตน ดื่มน้ำมะพร้าว มุ้งขาด ท่าเรือ หม้อ ผ้าฝ้าย แม่ชี ซุบซิบนินทา ลายแทง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ปะชุน แขนหัก ภาชนะ เชือกรัดคอ รองเท้า หนี้สิน นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เดินชนผนัง ขนมชั้นหลากสี เด็กผู้ชายสู้กัน หางไก่ ถูกปีศาจไล่ ควาย เงินปากผี ตกบ่ออุจจาระ แหวนแต่งงาน เสื้อกันฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น