ทำนายฝัน 'ตะกวดขึ้นบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะกวดขึ้นบ้าน ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้าน คุณจะได้เลื่อนขั้น เป็นที่รักของเจ้านาย ถ้าตั้งใจไปสายราชการก็จะก้าวหน้าดี สมบูรณ์ด้วยแก้ว แหวน เงินทอง ได้รับการช่วงเหลือจุนเจือจากญาติมิตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะกวดขึ้นบ้าน'

ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้าน คุณจะได้เลื่อนขั้น เป็นที่รักของเจ้านาย ถ้าตั้งใจไปสายราชการก็จะก้าวหน้าดี สมบูรณ์ด้วยแก้ว แหวน เงินทอง ได้รับการช่วงเหลือจุนเจือจากญาติมิตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กองกระดูก สารภี กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ขนนกสีขาว สนามกีฬา เงิน พลับพลา เงาตัวเองในกระจก ฐานทัพทหาร กระต่าย ได้เสื่อใหม่ ผู้หญิงตบผู้ชาย สวมเสื้อสีขาว เป็นแม่ยาย หมา มองดูเหว มรกต นกบิน เล่นเกมส์ กะโหลก ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น รักชาติ ม่าน ท่อนซุง ดอกซ่อนกลิ่น ซื้อผ้าขาว ขี่โคเข้าเมือง ลาวาภูเขาไฟ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ทัพพี เที่ยวบ่อนการพนัน ตกหน้าผา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน แสง สามง่ามสำหรับแทงปลา แสงนีออน หนู คนเกี่ยวข้าว คนถูกฉีดยา ดาวอับแสง มีขาเดียว ลูกๆ ทำความผิด นกยูง ถังขยะ ย้ายบ้าน กลัว ขนทรายเข้าวัด ไฟไหม้ผม ฝาหม้อตกลงพื้น หนาม โกนหนวด เด็กผู้ชาย ถูกตัดขา ผม ถูกตัดใบหู ตกกระ กำลังจะไปตาย กิ้งก่า เจดีย์ ทรงกลด เครื่องบิน ไก่แจ้ เดินละเมอ โทรศัพท์มือถือหาย ได้เป็นเจ้าสาว เต้าฮวย เห็นไม้กระดาน อดอยาก ปลูกกล้วย คนกำลังเปลื้องผ้า กระจอก จับลูกเสือ น้ำพุ พ่อหม้าย ทะเลาะกับคนรัก ก้างปลา ช่างแกะสลัก เดินทางไปวัด มังกร ไล่จับผีเสื้อ ทำให้คนอื่นตื่น เต้านม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย นกเค้าแมวหรือนกฮูก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ค้อน ซีเมนต์ เป็ดไก่ นอนกับนางงาม กินข้าว พูดสนทนา มีดตกน้ำ ถูกตีหู ล้างหวี บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถูก แตน-ต่อ ต่อย จูบเด็กเล็ก น้ำล้นเขื่อน นุ่น เป็ดว่ายน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM