ทำนายฝัน 'ตะเกียง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะเกียง ฝันเห็นตะเกียงหรือถือตะเกียง ทำนายว่าเป็นฝันดี จะได้พบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานและการค้า จะได้เดินทางและมีลาภผลจาก การเดินทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตะเกียง'

ฝันเห็นตะเกียงหรือถือตะเกียง ทำนายว่าเป็นฝันดี จะได้พบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานและการค้า จะได้เดินทางและมีลาภผลจาก การเดินทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขี้ยวสัตว์ กลองโบราณ ถูกประณาม ธนาคาร บิณฑบาต กินเลือด ยกทรง กระซิบ เหาะเหิน เปลี่ยนมุ้งใหม่ ก้ามปู ไก่แจ้ ความรักระหว่างคน 3 คน ดาบ หักธนู จับก้อนกรวด ก้อนทราย เห็นเหรียญสตางค์ ปีศาจ หมากรุก คลอดบุตร ปม ได้รับของที่ระลึกจากญาติ พวงมาลา นกแขกเต้า ราหู เป่าแตร ผดุงครรภ์ ย่าง ปลาทองที่ตายแล้ว ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ฉุด ทิวเขา สายนาฬิกาข้อมือขาด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หญิงชรา กินข้าวบนใบบัว ทำผ้าเช็ดหน้าหาย แต่งงาน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น แต่งตัว นกบิน ปฏิกูล ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ญาติตาย แมลง ปลอกหมอน เดินอยู่กลางทุ่งนา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เซิ้ง ปากกา ตีงู ภูเขา เล่าเรื่องตลก กระดานดำว่างเปล่า หยก ประตูบ้าน พระอาทิตย์ บ้านพัง เตียง แมลงปีกแข็ง เดินเป็นวงกลม เลิกกับแฟน หอก สามเณร ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ไฟนรก โรงพยาบาล นอนกับสาวสวย ซองจดหมาย เพื่อนที่ตายไปแล้ว พ่อหม้าย กระโปรงเก่า แขนถูกตัด ฆ่าศัตรู ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว รถไฟฟ้า ตาลปัตร กระต่ายวิ่ง เลือกผัก ภรรยา ทาขมิ้น ดวงอาทิตย์ทรงกลด จับก้อนหิน กินเฉาก๊วย รถบรรทุกศพ กินหอยนางรม อาบน้ำ พริก แมวออกลูก ธงบนบ้าน ข่มขืนคนอื่น คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กินขนม กาบินเข้ามาในบ้าน เดินเร็วๆ ประแจ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ กระจกแตก ทำตัวเองบาดเจ็บ ปี่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM