ทำนายฝัน 'ตะไกร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตะไกร ฝันว่าใช้ตะไกรตัดสิ่งของบางอย่าง จะมีแขกที่ไม่คาดฝันมาเยือน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตะไกร'

ฝันว่าใช้ตะไกรตัดสิ่งของบางอย่าง จะมีแขกที่ไม่คาดฝันมาเยือน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถเข็นศพ หมูกลายเป็นคน โรงแรม ถูกฟันคอขาด ดอกกุหลาบ ดมกลิ่นดอกไม้ กินดิน หม้าย ส้วม ถูกกักตัว คูคลอง ปีศาจ ว่ายน้ำ ฆ่าสุนัขบ้า รักตัวเอง ถากไม้ ตักทรายเข้าบ้าน จับสายสิญจน์ ไฟไหม้บ้าน สบู่ บัญชี กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เครื่องปั้นดินเผา อักษรย่อ รั้ว ลูกประคำ สนามหญ้า กะเหรี่ยงคอยาว เซิ้งบั้งไฟ นกกา หูแหว่ง เลื่อยไม้กระดาน ได้ลาภ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ขโมยเงิน ฟักแฟง ทุเรียน ตัดนิ้วมือตัวเอง คนเกี่ยวข้าว ซ่อน มีคนขอโทษ หุ่นโชว์เสื้อ ปลวก เล่นฟุตบอล ตำหนัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ดิน รักใครบางคนมากๆ อ่างล้างหน้า ตำรา ยันต์ หีบศพ คนตายมาหา ประกาศข่าวการตาย ทะเล มัคคุเทศก์ ล้มเหลว งง กระเป๋า หมาคาบหม้อ ยื้อแย่ง นาฬิกา ผลไม้ ขับรถยนต์ ตกปลากับคนรัก พระพุทธรูป ฝังศพคนที่รู้จัก กุ้งยักษ์ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ข้อเท้าแพลง กินเนื้อหมู นั่งบนหลังนกกระเรียน แลบลิ้น ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เครื่องชั่ง กระโดดจากหน้าต่าง บวชพระ ทุบตีภรรยา วิวาท โลกแตก ตัวเองร่ำรวย นาค บันไดกว้างๆ หายใจอึดอัด มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ จุดดอกไม้ไฟ นั่งบนแคร่หาม กระซิบ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว มหาสมุทร จมน้ำ แก่นจันทร์ ย้ายบ้าน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตะไบเหล็ก อาหารบูดเน่า ถลกหนังสัตว์ กลด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เพชรนิลจินดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น