ทำนายฝัน 'ตักน้ำราดตนเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตักน้ำราดตนเอง ฝันว่าตักน้ำราดตัวเองหรือตักน้ำอาบ ทำนายว่าจะประสบผล สำเร็จในสิ่งที่หวัง การค้าเจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตักน้ำราดตนเอง'

ฝันว่าตักน้ำราดตัวเองหรือตักน้ำอาบ ทำนายว่าจะประสบผล สำเร็จในสิ่งที่หวัง การค้าเจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกขาด ปลวกขึ้นบ้าน ม่าน จิ้งหรีด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เมฆกลางแดด บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เผาขยะ กระดิ่ง จับปลา เขี้ยวสัตว์ อากาศทึบมืดมัว ถือไต้ หรือ คบไฟ ตาย ธรรมจักร เครื่องศาสตราวุธ บ่อน้ำพุแห้งขอด เจ้าบ่าว ปีนรั้ว วงกบ ซีเมนต์ เก้าอี้ โจรปล้นบ้าน ไหล่เจ็บ ฆ่าเป็ด โต๊ะหมู่บูชา วิมาน รังดุม นอนกลางวัน กีตาร์ ธนู กองไฟ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ญาติ กระเป๋า หลงทาง สิงโต ดารา ขี่สุกร นก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก นักสืบ ประเทียบ นำเที่ยว ช้างไล่กวด ของหาย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย น้ำพุสวยงาม ถังน้ำ ยางรถ รูปภาพของเครือญาติ เมฆสีเลือด คนร้องไห้ สวมเสื้อสีเขียว พระโพธิสัตว์ จองหอง เด็ก ถูกน้ำร้อนลวก พระพุทธบาท นํ้าพุศักดิ์สิทธิ โทรศัพท์มือถือหาย สีฟ้า จิ้งเหลน ล้างภาชนะเครื่องใช้ ฮูก (นกฮูก) ผึ้งต่อย นกขมิ้น ทหารเข้าบ้าน เบ็ดตกปลา โอ่ง ขลุ่ย ถูกจี้ เขื่อนแตก เตาไฟ ขนมชั้นหลากสี กล่องดนตรี โบสีดำ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน มงกุฎ เหยียบอุจจาระ พัด ก้ามกุ้ง ล้างบ้าน สุนัขเข้ามาเลีย มุดรั้วลวดหนาม กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เครื่องดักนก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฝังศพ ฝันเห็นนํ้าวน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ลำคลอง ประกาศข่าวการเกิด คนขาพิการ พระสถูป นกพิราบ ทราย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ฟ้าร้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM