ทำนายฝัน 'ตักบาตร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตักบาตร ฝันว่าตนเองตักบาตร หรือ ใส่บาตรพระสงฆ์ ให้ระวังการมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้าน ไม่ควรพาคนนอกเข้ามาในบ้าน จะเกิดเรื่องได้ง่าย ระวังคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตักบาตร'

ฝันว่าตนเองตักบาตร หรือ ใส่บาตรพระสงฆ์ ให้ระวังการมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้าน ไม่ควรพาคนนอกเข้ามาในบ้าน จะเกิดเรื่องได้ง่าย ระวังคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟ้าร้อง มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง หงอนไก่ มนต์ เชี่ยนหมาก ถวายกุฏิ ตกกองไฟ บรรพบุรุษ ค่ำมืด แมวสีสวาท ห้อง ใช้ผ้าโพกศีรษะ ยันต์ เกวียน หวีไม้ หัตถกรรม ทารก งูกินสัตว์ ตักน้ำ เหงื่อ หนอน กระดูกแตก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ผ้าสีดำ เถียงกับคน ย้อมผม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ นอนโรงพยาบาล ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ท่องเที่ยวต่างประเทศ ดูละคร ซื้อกระโปรง หีบสมบัติ นุ่งชุดแดง ความรักระหว่างคน 3 คน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ทอดแห ชงชาถวายเจ้าที่ หัวนก ร้องตะโกน มงคล สาหร่าย แสงสว่าง ทาขมิ้น เผาขยะ ถูกมัดมือมัดเท้า งมของในลำคลอง กางเขน หวีหัก ใยแมงมุม ความดีความชอบ ซ่อมแซมรั้วบ้าน กระบี่ บิน (สูงขึ้น) ศัสตราวุธ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เป็นใบ้ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ธุลี ชู้รัก ชะนี ผู้คุมนักโทษ กงเต๊ก บ้านร้าง พังพอน ค้างคาว ภรรยาเอาน้ำมาให้ เปื้อน ไฟนรก เครื่องครัว ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ภรรยาทิ้ง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เมฆสีแดง ขอโทษผู้อื่น นํ้าพุขนาดใหญ่ พูดคุยกับโจร มวย ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน สร้อยข้อมือ อดอยาก นอนบนกองฟาง ซี่โครงหัก ละลาย บาดแผล ตัวเองมีชื่อเสียง คูคลอง กินถั่วต้ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซื้อปลาทอง ผ้าม่าน ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ม่าน ฆาตกรรม ตั๊กแตน ถูกกลั่นแกล้ง บัว บันไดเลื่อน ภาพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM