ทำนายฝัน 'ตัดผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผม ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผม'

ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยนก กรวยกรอกน้ำ กล้วยไม้ สายสนตะพาย คนเกี่ยวข้าว โต๊ะหมู่บูชา หางไก่ ภูเขา โต๊ะทำงาน ลูกประคำ ติดคุก เดินทางไปมหาสมุทร หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ตู้เซฟ ไฟไหม้บ้าน เครือญาติ ลา ( สัตว์ ) เป่าลูกโป่ง กลองโบราณ สินบน ซาบซึ้งใจ นอนเล่นกลางดิน คูคลอง กระดานดำมีข้อความ เชือกรัดคอ สีดำ ตัดนิ้วมือตัวเอง แข่งวิ่ง ถีบจักรเย็บผ้า ถุงน้ำร้อน แสงสว่าง ปล่อยออกจากคุก กองดิน แมวออกลูก แหวนทอง ซื้อขาย เพื่อนที่จากไปไกล ถูกตัดขา มดเต็มบ้านเมือง ค้นหา ถูกเปลื้องผ้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เมฆสีแดง ฮองเฮา (ราชินี) ขับรถยนต์ บ้านไฟไหม้ รบกวน เห็นผี กำลังขับรถ ริมฝีปาก ได้ยินสุนัขเห่า คนอื่นทำพลาด ถูกปีศาจไล่ สร้อยคอ ดัดผม กระเป๋า บรรจุของลงหีบ แบกเสา อดอยาก ศรีนครินทราบรมราชชนนี กะเหรี่ยง คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เน็ตไอดอล พายเรือ นอนบนเตียง สวมชุดเจ้าสาว ถูกกลั่นแกล้ง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ขนมอร่อย หน้าไม้ กลอง ฮา ทาส พระจันทร์ ได้เสื่อใหม่ ชายชรา ผูกปมเชือก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ร่ม มองดูเหว พริกไทย นกคุ่ม เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผ่าท้อง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ได้ยินเสียงปืนใหญ่ แส้ สู้กับเหยี่ยว พระพรหม นุ่งชุดขาว ผิวพรรณ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ต้องโทษ กาน้ำร้อน สถานีขนส่ง สายนาฬิกาข้อมือขาด ตรอมใจ พลอยหลากสีสัน วิทยุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM