ทำนายฝัน 'ตัดผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผม ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัดผม'

ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนกา รูปภาพของเครือญาติ แพรพรรณ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กินผัก ดนตรี ขุดหาทรัพย์สมบัติ พระพุทธรูป ไข่ไก่ คนถูกฉีดยา ชักว่าว ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ทัพพี เล่นการพนัน ระย้า ตะกร้อ ได้สวมแว่นตาดำ ละลาย ปีนข้ามกำแพง พาน โต๊ะ กระบอกไม้ไผ่ ต้นโพธิ์ บ่อน้ำใหญ่ ซองจดหมาย หมาก แม่มด ซอ นำอุจจาระกลับบ้าน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด วิวาท ขลุ่ย หัวล้าน ตกจากที่สูง ก่อสร้าง สตรี ชายหนุ่ม ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ประดิษฐ์ หมูตาย หลงทาง นกอยู่ในรัง เมฆหมอก ผักที่ยังคงปลูกในดิน เมฆกลางแดด ธุลี โรงพยาบาล เดินกะโผลกกะเผลก เปลี่ยนเสื้อผ้า ถ่อเรือ นักเรียน ฝนตกปอยๆ ไฟไหม้ในท้องฟ้า รถบรรทุกศพ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกตัดมือ ถูกข่มขืน สวมแหวน ฝุ่น สีบรอนซ์ นกพิราบ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ทอดแห ต้นไม้ จันทร์เพ็ญ เด็กอุ้มปลา กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ขี่ราชสีห์ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เผาขยะ หิมะตกถูกตัว งูจงอาง ฟังเทศน์ฟังธรรม หลงป่า คนป่วยอยู่บนรถ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ใช้กระเทียมทำอาหาร งานโกนจุก ขา สงคราม หัวนก ศีรษะมีเหา เวทีมวย ม้า นอนบนเตียง ช้าง หนามตำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สวมเสื้อสีเหลือง ซองจดหมายสีฟ้า รดน้ำต้นไม้ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฟักแฟง อยากตาย ทำโรตี คงกระพันชาตรี เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ปัสสาวะรดที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM