ทำนายฝัน 'ตัดผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผม ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผม'

ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ่อน้ำ หนีจากถ้ำ ตกบ่อลึก เฉาก๊วย ตะกร้าพลาสติก ช้างเหยียบ ค่ำมืด กา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถุงเงิน ถุงทอง ฟักทอง แขนถูกตัด ตีฆ้อง ฝนตกระหว่างเดินทาง ชนกระบือ แดด ซี่โครงหัก น้ำมันก๊าด เสื้อใหม่ โรงพยาบาล ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ฉิ่ง ญาติ ขนม เจ้าที่ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ดอกราตรี คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นางพยาบาล อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ผมถูกตัดให้สั้น กินขนม ต้นไม้เหี่ยวเฉา ภาชนะ บวงสรวง ชกคนที่จมูก แปรงฟัน คลอดลูก ก่อกองทราย กุญแจหาย ปอ ตกเขา ร่มกางอยู่ ช่วย พู่กัน มองนํ้าตกกับคนรัก เปลือก ฟุตบอล ผมร่วง สร้อย นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เผาไม้กระดาน ต้นไม้แห้ง ปากกา เห็นคนเปิดประตู ตัวเองกลายเป็นนก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผ้าขาว ดื่มน้ำมะพร้าว ต่อ ถูกหนูกัด เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ราวตากผ้า ตะเพียน ภรรยาสวมเสื้อแพร สวมเสื้อสีดำ ถูกฆ่า ฝุ่นเข้าตา กรวยกรอกน้ำมัน เกวียน ประกาศข่าวการตาย กุฏิพระ ผ้าเช็ดหน้า ขอทาน ตัวเองถูกธรณีสูบ ค้นหา แฮนด์บอล เตียง เสือกัดตัวเอง เต้าฮวย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย แมวดำ ฝนหยุดตก ค้อน ฝันว่าส่งพัสดุ มิตรสหาย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า แบกผลไม้ เครื่องจักรทำงานได้ดี ปลวกขึ้นบ้าน ปีศาจหลายตน หิมะตกในฤดูร้อน สวมรองเท้าใหม่ ขี่โคอศุภราช ไทร ต้องโทษ ศีรษะ ดอกมะลิ ตาข่าย จูบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM