ทำนายฝัน 'ตัดผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผม ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผม'

ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นเหรียญสตางค์ ตู้รับจดหมาย จอมปลวก ถุงเท้า ช้อน ปม ออกจากบ้าน ลากฉุด ฉลาม อาวุธ ถูกตัดศีรษะ ซองจดหมายสีฟ้า กระซิบกับเพื่อน เกาะ แขนถูกตัด เดินหลงไปในป่าละเมาะ ไผ่ ได้เป็นเจ้าสาว ชลธาร อากาศบริสุทธิ์ จรเข้ วงกต ตัวเองกลายเป็นนก พังประตู ตัวเองมีชื่อเสียง แทะกระดูก ผลักของหนัก สร้อย ถลกหนัง การสร้างโบสถ์ ขนสัตว์ ตัวเองเป็นโจร ต้นไม้เหี่ยวเฉา เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ท้องเดิน ขี่กระบือ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ขุด พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร แมลงภู่ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ขี่ราชสีห์ ผักกาด หมีกัด คนที่มีท่าทางเร่งรีบ สวมแหวน หนังสือ เก็บองุ่นรับประทาน เครื่องบูชา ทราย หม้อ เงินปากผี ต่างหู นกกระเรียน ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ อู่เรือ เบาะ หนู มดกัด ชู้รัก ราวตากผ้า งานแต่งงาน โล่รางวัล คนแฝดตัวติดกัน ของที่ระลึก กินผลไม้ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ตักน้ำ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น อากาศทึบมืดมัว ฉมวก เสื้อผ้า ซุกซ่อนตัว ฟันบนตนเองหัก เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ความมืด ถ้วยกาแฟ ฝังศพคนที่รู้จัก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ข้อเท้าเจ็บ ขี่คอคน เมฆสีขาว ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เต่าทอง ได้ฟังเรื่องตลก รุ้งกินน้ำ โน๊ตบุ๊ก เผาขยะ มีคนเกลียด วัวควาย กระท่อมร้าง ยื้อแย่ง แลบลิ้น กระต๊อบ คนถูกฉีดยา สิริภาจุกาภรณ์ รังผึ้ง ม้าสีขาว ชามแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM