ทำนายฝัน 'ตัดผมสั้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผมสั้น ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผมสั้น'

ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ก้างปลา ยันต์ เป็นคนผอมบาง รักคนต่างชาติ แกะสลักรูปปั้น หน้าอก ร่ม ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ทาขมิ้น ละทิ้งบ้าน ร้องรำทำเพลง ระบำ จานแตก งานสังสรรค์ มีโชคลาภ เถาวัลย์ ทำนาไม่ได้ผลดี ป้อมปราการ หน้าไม้ เดินเล่นบนหาดทราย เซียมซี ท้องเดิน เดินอยู่ในป่า กล่าวคำอำลาญาติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ นาเกลือ เบี้ย ยกโทษให้ใครบางคน คนขาพิการ กำลังจะไปตาย ตกจากเครื่องบิน ทะเลที่เงียบสงบ ได้ยินเสียงกระซิบ กุมารทอง ระย้า ตัวเองเป็นชู้ เดินทางไปทิศตะวันออก พานทอง หวีผม หญิงแต่งชุดสีเขียว ศีรษะมีเหา จุดเทียนชัย ลูกปัด เห็นกองไม้กระดาน คนมีเขา สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอนเล่นกลางดิน เรือกำลังจม เห็นกล้วย ทันตแพทย์ ฝุ่น กระต๊อบ เดินเรือ เรือล่ม รูปภาพของเครือญาติ ของหวาน แมลงปีกแข็ง ได้ยินเสียงกลอง สวมเสื้อสีขาว นายกรัฐมนตรี ปลาฉลาม เห็นตัวเองในกระจก หมัดกัด นาข้าวรกร้าง เงา ไมโครโฟน ซอ ตัดหัว ครกสาก แข่งม้า หมากฝรั่ง ทำแท้ง กก แดด อาเจียน เห็นบ่อร้าง กินเลี้ยง งาช้าง โอเอซิส ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ งานศพ ราชสีห์ ลอยคอ ดวงอาทิตย์มืดมัว ขี่วัว สวมแหวน พระปรางค์ สงคราม ช้างเหยียบ ฟ้าแลบ รังนก ลิฟต์ พระพุทธเจ้า ตกน้ำร้อน ลา ( สัตว์ ) เงินปากผี นกนางนวลโผบิน ป่วย ต่อสู้กับเด็ก ทะเลาะกับแม่ยาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM