ทำนายฝัน 'ตัดผมสั้น'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผมสั้น ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผมสั้น'

ฝันว่าตัดผมสั้น ทำนายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กำลังจะได้เดินทางไกล กำลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดูหนัง คบไฟ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ โคกินหญ้า เป็นคนปรุงอาหาร คบคนพาล รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ขอบคุณ ยกยอ ฮา เวทีมวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปู จลาจล สร้อยข้อมีชำรุด กรรไกร หนีจากถ้ำ ดวงแก้ว ฆ่าโค ขนลุก เลื่อย เครื่องครัว ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ได้รับรางวัล ป่าเขา ประตูบ้าน แขก ปลูกบ้าน คุก ตะราง จุดไฟ ตีฆ้อง พูดสนทนา เห็นปีศาจกินคน พระเจ้าแผ่นดิน แพรพรรณ ปลอกหมอน ขี่เสือ บัวสีขาว ชอล์ก ผิวหนัง ชะลอม มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ สวมเสื้อขาด ตับไต เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ครู ตกกระ แม่ชี ปฏิกูล ฮองเฮา (ราชินี) นอนกับสาวสวย สมุด หวีเสนียด กะโหลก จรเข้กัด สินบน ถูกฉุด หมี ขอทาน เกา โค่นต้นไม้แก่ ทำนาย ของโบราณ สถานี ภรรยา เงาตัวเองในกระจก กินก้างปลา คนมีเขา ตรอกซอกซอย กระต๊อบ พระปรางค์ กรน เครื่องพิมพ์ดีด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ของเล่น ร้านค้า ราหู เดินเล่นในสวนสวย พริก ถอนฟัน บุคคล บุคคลที่เป็นคนร้าย เฒ่าหัวงู ลากสัตว์ ลายแทง กาบินเข้ามาในบ้าน เห็นคนเดินละเมอ ปั่นด้าย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก กินผลไม้แฝด ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ สร้อยทองคำ นักบวช พรม งูกินสัตว์ รอยเท้าของตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM