ทำนายฝัน 'ตัดผมใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผมใหม่ ฝันว่า ตัดผมใหม่ คุณจะได้รับความสุขสบาย ทุกข์จะคลายบรรเทา มิตรสหายจะนำข่าวดีมาให้ คนที่ทำงานราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผมใหม่'

ฝันว่า ตัดผมใหม่ คุณจะได้รับความสุขสบาย ทุกข์จะคลายบรรเทา มิตรสหายจะนำข่าวดีมาให้ คนที่ทำงานราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขอบฟ้า หาบอุจจาระกลับบ้าน บิณฑบาต บริโภค หนู เฮลิคอปเตอร์ ฝาหม้อตกลงพื้น กระจอก ได้กลิ่นของบูดเน่า พ่อตาย จุดไฟแล้วดับ ญาณ ได้รับต่างหู คนเกี่ยวข้าว ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก พระอาทิตย์ คนมุงซื้อขาย เตาไฟ รดน้ำ ตู้หนังสือ โลกแตก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถวายของแด่พระสงฆ์ โฆษก แต่งงาน ถอดเสื้อ ฝา สิงโต ตำรวจ ชลธาร ไม้ขีดไฟ เป็นแผลที่คอ มดรุมเป็นกลุ่มๆ มังกร เงิน สวมเสื้อสีดำ นั่งนับลูกประคำ นุ่งผ้าขาว จับหนอน เปิดเผยความลับกับเพื่อน นักบวช กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กินเลี้ยง เรือจอด จลาจล พายุ สมอเรือ ได้ฟังเรื่องตลก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา มหาสมุทรมีพายุ รักใครบางคนมากๆ บรรพบุรุษ ก้างปลาติดคอ ทอดทิ้งครอบครัว ไลน์ ( LINE ) ผลไม้ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ผู้ชายผมยาว กระบอก กรวยจราจร ขโมยขึ้นบ้าน โอ่ง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จิ้งหรีด สูบ ยื้อแย่ง มวยผม เรือกำลังจม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ฝังศพคนที่รู้จัก ดอกมะลิ ตัวเองเป็นโจร บิน (สูงขึ้น) ออร์แกน มาเฟีย โฆษณา จักรยาน คอบิด สติ ตกใจจนสะดุ้ง งูกัด สตางค์ เครื่องชั่ง มิตรสหาย ตัดต้นไม้ รังไก่ ขลุ่ย หุ่น ประดิษฐ์ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ พระพุทธเจ้า เท้าขาด ปลาทอง มรกต พวงกุญแจ จักรพรรดิ เลื่อย ที่นอน เกือก กลืนดวงอาทิตย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM