ทำนายฝัน 'ตัดผมใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผมใหม่ ฝันว่า ตัดผมใหม่ คุณจะได้รับความสุขสบาย ทุกข์จะคลายบรรเทา มิตรสหายจะนำข่าวดีมาให้ คนที่ทำงานราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัดผมใหม่'

ฝันว่า ตัดผมใหม่ คุณจะได้รับความสุขสบาย ทุกข์จะคลายบรรเทา มิตรสหายจะนำข่าวดีมาให้ คนที่ทำงานราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาวตกที่หลังคาบ้าน กระดาษสี ได้ตีกลอง ศีรษะมีเหา ปากเจ็บ กินอาหารเจ ชงชาถวายเจ้าที่ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เดินบริเวณวัด ช่างแกะสลัก หมูตาย โต๊ะทำงาน นั่งใต้ต้นไทร ท่องเที่ยวในสวน ช้อนปลา แก้ว ถูกหนูกัด ทอดสมอ เดินสะดุดหกล้ม เดินทางไปมหาสมุทร กระรอก ผ้าใบ พระธาตุ จับกัง ปลาทองที่ตายแล้ว นอนบนเสื่อ ถุงมือ สะพายย่าม ตัวเองถูกประหาร ตกเลือด เช็คเด้ง ได้ยินเสียงกบ ฮ่อยจ๊อ โบดำผูกคอตนเอง ปากเหม็น ฆ่านกกระจิบ ตกลงไปในบ่อ โล่รางวัล ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ สุสาน กุ้งแห้ง วงล้อกำลังหมุน น้ำพุที่พุ่งสูง ลำคลอง ห่านฟ้า ขับรถ ผ้าห่ม ชฎา กระต่ายขูดมะพร้าว มาลัย ตะไกร โลงศพ แฮนด์บอล ถูกยิงด้วยธนู ได้ยินเสียงกระดิ่ง อุ้มลูกสุนัข ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คดีฟ้องร้องกัน จมูกแหว่ง เจดีย์ทรุดโทรม เสี้ยนตำเท้า ไม้เท้า งานแต่งงาน ลักขโมย วิ่งหนีผู้ร้าย โฆษณา ผ้าพันแผล นอนกับสาวสวย โบสถ์ คนแก่ กอดผู้ชาย เฉาก๊วย เห็นที่นารกร้าง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กล่าวหา ควาย นั่งบนแคร่หาม ใบไม้ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เอามีดฟันเท้าตัวเอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ระดู ไฟไหม้ปราสาท ซองบุหรี่ สู้กับเหยี่ยว คูคลอง นกยูง ทอดทิ้งลูกๆ ใช้กระเทียมทำอาหาร จับลูกเสือ ดอกไม้ไฟ ดับไฟ กอดรัด มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ผ้าไตรจีวร ทอผ้า ช่างปั้น หัวไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น