ทำนายฝัน 'ตัดผมใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดผมใหม่ ฝันว่า ตัดผมใหม่ คุณจะได้รับความสุขสบาย ทุกข์จะคลายบรรเทา มิตรสหายจะนำข่าวดีมาให้ คนที่ทำงานราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดผมใหม่'

ฝันว่า ตัดผมใหม่ คุณจะได้รับความสุขสบาย ทุกข์จะคลายบรรเทา มิตรสหายจะนำข่าวดีมาให้ คนที่ทำงานราชการจะได้เลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปอด ไหว้เจ้า แทง จราจรที่สับสนวุ่นวาย เดินบริเวณวัด เห็นประตูเมือง ทรัพย์สมบัติ ซ่อมแซมรั้วบ้าน กรวดทราย เจ็บปวดตามร่างกาย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นกกาเหว่า พู่กัน ถูกตัดใบหู บุคคลที่มีชื่อเสียง รัศมี เป็นใบ้ เป็นแม่ยาย ยุง อทิตยาทรกิติคุณ เพชรนิลจินดา หญิงชู้ ทาสี บอลลูนตก กุหลาบ กลอง จอมปลวกกลางถนน ตู้อาหาร ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ตัดเล็บ ถอดเครื่องประดับ ตกน้ำร้อน ถ้วยรางวัล เพื่อนตาย งวงช้างรัดตัว เต้าหู้ ม่าน เศรษฐี หญิงแต่งชุดสีขาว เกือก พระพุทธบาท ศิลา นกเกาะหลังงู ขี่ม้า แล้ว ตกม้า คนกำลังถ่ายรูป เด็กพิการ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ หุ่นยนต์ สติ กิ่งก่าวิ่งไปมา ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า จับก้อนหิน แร้ง หุ่น ถวายข้าวพระ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เสาตกน้ำมันในบ้าน พระราชินี กินก้อนดิน หน้าต่างพัง เมาเหล้า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ โคกินหญ้า ข้อเท้าแพลง ขี่หมู กระสุนปืน ที่พึ่ง ไฟไหม้ผม ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ต่างหู ตะเกียงที่จุดแล้ว ฉิ่ง กิ๊บติดผม เดินทางไปมหาสมุทร จำปีหรือจำปา เครื่องแบบตำรวจ พระจันทร์ ม้า ของเน่าเสีย สิงโต ฉลาม ซองจดหมาย บันไดกว้างๆ จับกระต่าย เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย พายุ ญาณ พูดโทรศัพท์มือถือ คลอดบุตร ฮก ลก ซิ่ว กองไฟ ทีปังกรรัศมีโชติ ฟันบนหัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ผจญภัย เงินหาย ฐานพระพุทธรูป อุ้มลูกหมา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM