ทำนายฝัน 'ตัดหนวดตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดหนวดตัวเอง คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน หรือ ในที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดหนวดตัวเอง'

คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน หรือ ในที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แลบลิ้น ขี่ม้า น้ำตก ตัวเองตายไปแล้ว เล่นตะกร้อ เที่ยวบ่อนการพนัน ตนเองทำความผิด ประตูที่ปิดตาย ตกช้าง ฝา ครีบปลา บันได ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เก็บกวาดบ้าน ระดู นั่งบนหลังนกกระเรียน กระดาษทิชชู เสื้อเปื้อนเลือด จุดเทียน เด็กนอนบนเตียง ปลูก แช่ง เลือดไหล ช่างเหล็ก ตู้ ถอดเครื่องประดับ ฟ้าร้อง แส้ เมา นอนบนเสื่อ สาหร่าย ไฮโล ไล่จับผีเสื้อ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ คนกำลังเปลื้องผ้า มือตัวเอง จรวดไฟ ถือกรรไกร ภิกษุณี ธนูหลายดอก เลี้ยงกระต่าย หนอนไต่ตามร่างกาย นั่งนับลูกประคำ รถไฟฟ้า เห็นประตูเมือง คู คลอง ถูกน้ำร้อนลวก เรือนแพ วิดน้ำ ยิ้ม นักเรียน ปีก พรวนดิน กบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานพิธีต่างๆ ถูกคนเตะ ท่องเที่ยวในสวน นกร้อง ถวายข้าวพระ ทุ่งนา ฝันว่าส่งพัสดุ หุ่น ความมั่งคั่ง พระโพธิสัตว์ แมวข่วน เจว็ด ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กินก้อนดิน กัดลิ้น ท้องฟ้าสดใส ข้าวในนา ธารน้ำตก เห็นคนโดนแทง เครื่องบิน ลูกข่าง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แผ่นดินแยกออกจากกัน โคไล่ขวิดคน กล้วยไม้ ถูกทรมาน ตะขาบ ความรัก ปลิง ธงบนบ้าน กรรไกร คนตกนรก ฟันปลอม โดนแทง ว่ายน้ำ โจรปล้นบ้าน งานฉลอง กระท่อม บันไดกว้างๆ ฝักดาบ เลือดออกทางช่องคลอด ฆ่าวัว ฝน แมว ได้กลิ่นธูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM