ทำนายฝัน 'ตัดหนวดตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดหนวดตัวเอง คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน หรือ ในที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดหนวดตัวเอง'

คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน หรือ ในที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไว้ทุกข์ ตกจากที่สูง ปรบมือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ขายของ งานมงคล แทะกระดูก หน่อไม้ อาบน้ำฝน โอเอซิส หนามตำ เปลื้องผ้าตัวเอง ราหู ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ปล่อยออกจากคุก กัลปพฤกษ์ ฝั่ง เป็นคนผอมบาง ปากเปื่อย ปีนป่ายภูเขา จับเงิน ค้างคาว ปฏิทิน การรับรางวัล ผ้าเช็ดตัว กวนอิม สาวไส้ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา จน กรวยกรอกน้ำมัน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย โกศ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เดินตากแดด มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เป็นไข้ ถูกตัดมือ ตามทวงหนี้ หย่า ดินสอ ทำนาย กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ซาบซึ้งใจ อาหารบูดเน่า ริมฝีปาก ถอนฟัน ฉี่รดที่นอน ชอล์ก จานแตก มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ต่อสู้กับคนร้าย ภูเขาไปกำลังระเบิด วันเกิด ดัดผม ถือไต้ หรือ คบไฟ บ้านร้าง ข้อเท้าแพลง เอามือตบต้นขาตัวเอง ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ โดด ทองคำก้อน ตะไบเหล็ก แม่มด งูจงอาง ฟัก มีความปรารถนา ลำคานเสียงฉาบ ตะเกียงที่จุดแล้ว ไอ หลุมอสรพิษ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย แก้วแตก ตกกล้า ศาลเจ้า เป่าแตร หวีเสนียด กงสุล ซักผ้า ผจญภัย นุ่งชุดขาว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ภรรยาหนี ดึงเชือก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ โต๊ะหมู่บูชา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ฟันปลอม สำลี ชัยชนะ ตราสัง ถ่านไฟ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ช้างไล่กวด ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ดาบ ถากไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM