ทำนายฝัน 'ตัดหนวดตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดหนวดตัวเอง คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน หรือ ในที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดหนวดตัวเอง'

คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน หรือ ในที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพศสัมพันธ์ สายนาฬิกาข้อมือขาด จุดไฟ ฟาง ดอกมะลิ มีฤทธิ์ กล่าวหา นาก ซ่อง เขื่อน บ้านคนอื่น นางกวัก กะปิ ขิม ขโมยเงิน ผู้ชายตบผู้หญิง ผึ้งต่อย เดินเรือ ฝังศพ ถือดอกบัวในมือ ตกกล้า แช่ง ฝ่าเท้า สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น งูเห่า ม้าสีขาว ราวตากผ้า กางเขน ใส่ต่างหู แหวน ลิ้นแข็ง ฉิ่ง แขนถูกตัด นกกระเรียน แสง ลูกปัด กะละมัง เดินลุยกองไฟ สตรี ปลูกบ้านต้นไม้ งูเขียว ขี่นางโค ฐานทัพทหาร ป่วย ฝังทั้งเป็น ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ต้นกัลปพฤกษ์ โกนขนหน้าแข้ง ดวงดาว กระบอกสูบลม ต่อสู้กับเด็ก ซอ มาลี กระบี่ เด็กพิการ กรวยจราจร หมูกลายเป็นคน บุคคลที่เป็นคนร้าย พระธาตุ นกกำลังจิกกัน รักคนต่างชาติ ล่าสัตว์ ข่าวดี กลืนดวงอาทิตย์ ขนมปังกรอบ สงคราม กรรไกร ชงชาถวายเจ้าที่ ธงบนเรือ ถลกหนังสัตว์ ระฆัง โลกแตก ดวงอาทิตย์ทรงกลด นอนบนฟูก เศรษฐี ไม้เท้า ดูซีรี่ย์ ตัวเองเจ็บป่วย งาช้าง นอนบนที่นอน เดินไปบนเนินเขา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เครื่องศาสตราวุธ ขี่วัว แล้ว ตกวัว บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง อุ้มเด็กทารก ดาบ คงกระพันชาตรี กระท่อมริมทะเล ธงสามเหลี่ยม ข้าวเปลือก ถนน ขุดดิน มะพร้าว ดึงเชือก รถศพ ก้างปลา เกวียน องค์พระ ถวาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM