ทำนายฝัน 'ตัดหัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดหัว ฝันว่าเห็นคนถูกตัดหัว หรือเป็นตัวเองถูกตัดหัว ทำนายว่าเป็น ความฝันที่ดี มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดหัว'

ฝันว่าเห็นคนถูกตัดหัว หรือเป็นตัวเองถูกตัดหัว ทำนายว่าเป็น ความฝันที่ดี มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นำพัดมาโบกตามร่างกาย ทำขวัญ สินบน โดด เรือโยง หัวเราะ กระเทย รถเข็นศพ พระอรหันต์ ยกยอ สนามหญ้า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เดินเล่นในสวนสวย มีขาเดียว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน รังดุม ตะกร้าพลาสติก ปฏิกูล ทำอะไรแปลกๆ วงเวียน สมุด ปลูกพริก เจ้าเมือง หญิงแปลกหน้า ดอกมะลิ ล้างหน้าตัวเอง ฉ้อโกง ตะกวด ขโมยขึ้นบ้าน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คนตายในบ้าน กระต่ายน้อย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ้าขี้ริ้ว ซองจดหมายสีฟ้า จุดเทียนชัย ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ชะนี มดกัด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เดินหลงไปในป่าละเมาะ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ โซ่ตรวน มีคนนำเงินมาให้ ปืน บูชา ธรรมจักร เพื่อนที่ตายไปแล้ว อรุณ เดินชนผนัง มรดก แบกเสา ม้าสีดำ การรับรางวัล ขับรถยนต์ ดับกองไฟ ดนตรี เป็นคนปรุงอาหาร ตัวเองเป็นนักโทษ ดัดผม ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เห็นคนโดนแทง ถูกฉุด พวงมาลัยดอกไม้สด เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กระจอก กระหายน้ำ ฝาเรือน กัดลิ้น ทะเลาะ บวชพระ ฝนตกปอยๆ แฮนด์บอล ทะเลาะกับแม่ยาย โกหก ม้าเตะ นรก หลงรักสามีคนอื่น กินรีหรือกินนร ตกลงไปในบ่อ เห็นปีศาจกินคน สายรุ้ง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ตัวเองมีปีก ขับรถ กระดาษข่อย บ่อน้ำ สมอเรือ โกศ เบ็ดตกปลา นาข้าวรกร้าง คนฆ่าสัตว์ ตกงาน ทำให้คนอื่นตื่น ฌาน ปราสาทเล็กๆ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เมฆสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM