ทำนายฝัน 'ตัดหัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดหัว ฝันว่าเห็นคนถูกตัดหัว หรือเป็นตัวเองถูกตัดหัว ทำนายว่าเป็น ความฝันที่ดี มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัดหัว'

ฝันว่าเห็นคนถูกตัดหัว หรือเป็นตัวเองถูกตัดหัว ทำนายว่าเป็น ความฝันที่ดี มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำอยู่ การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บาดเจ็บ เขาวงกต ได้ใบสั่งจากตำรวจ ปล่อยนก ออกจากบ้าน กลอง ทอดทิ้งลูกๆ ได้ยินเสียงกระซิบ หญิงชรา ถากไม้ หูขาด นอนกลับหัว จับก้อนกรวด ก้อนทราย ไส้เดือน งูรัด นักบวช องค์พระ กุฏิพระ รองเท้า ปล้นสะดม กลองโบราณ ทอดผ้าป่า ขี่โคอศุภราช ล้างหน้าตัวเอง กำไลแตกหัก ยิงปืน นั่งบนแคร่หาม ฝีขึ้นตามร่างกาย ตัวเงินตัวทอง ขี่ควาย เท้าเจ็บ กินกระต่าย หม้อ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม บวชพระ มีหางงอก ถอดเสื้อ ถุงใส่เงิน ตลับแป้งทาหน้า เวทีมวย ฝักดาบ ไฮโล ผักที่ยังคงปลูกในดิน หายใจอึดอัด ตกปลากับญาติ ละทิ้งครอบครัว ถูกคู่รักกักตัว แกะสลักรูปปั้น ปลิง ตกใจ กกลูก หมีกัด ล้มลงไปในหลุมลึก ไทร โรคร้าย ทะเลาะกับภรรยา ถ้ำมืด ใส่บาตร ดูหนัง ผ้าห่ม ถูกวิ่งราวทรัพย์ ประแจ เหี้ย นอนในมุ้ง ทำขวัญ บาดแผล เดินบริเวณวัด ไหว้พระราหู ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ขบวนแห่ศพ เครื่องบินบังคับ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ขัน เก็บของมีค่าได้ ตกงาน ยารักษาโรค นาฬิกา จับ ภูเขาไฟ ดีใจ ฆ่าเป็ด ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ขนกา ไก่ฟ้า เสื้อใหม่ ตะกวด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ถูกกักตัว แผนผัง ไลน์ ( LINE ) ถุงเงิน-ถุงทอง รักเพื่อน เตียง ร่วมงานทอดกฐิน สายสร้อย ประกาศการแต่งงานของตนเอง ซ่อง เก็บมุ้ง แผล ถูกยิงด้วยธนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM