ทำนายฝัน 'ตัดเล็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัดเล็บ คุณกำลังจะเสียทรัพย์สิน เงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัดเล็บ'

คุณกำลังจะเสียทรัพย์สิน เงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จองหอง หวีงา ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ หัตถกรรม ช้อนเปื้อน สวะ แร้งกินซากศพ ถูกข่มขืน ขอนไม้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย กินอุจจาระ ลูกเห็บ ของลับ จุดดอกไม้ไฟ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า โง่ ขี้เถ้าในเตาไฟ เดินอยู่กลางทุ่งนา ผักที่ยังคงปลูกในดิน ถั่วงอก จูบเด็กเล็ก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เจ้าเมือง เด็กนอนบนเตียง เด็กอุ้มปลา นอนในเรือ กงเกวียน กรวยจราจร กระบอก ท้องฟ้าสดใส ซื้อไม้กระดาน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทะเลาะกับคนรัก กระสุนปืน ควันไฟ เป็นบ้า เดินทางไกล อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ใช้ยาเสพติด งา เบ็ดตกปลา เข็มเย็บผ้า คนรับใช้ กระโดดจากที่สูง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ยิงกา ปัสสาวะรดที่นอน บอลลูนตก ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทอง ฌาปนกิจ ล้างบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซ่อนหา กล้วยไม้ พนมมือ ภาษา เครื่องแบบตำรวจ ฉี่รดที่นอน ปลาทอง ภาชนะ กระท่อมในป่า เพชรรัตนราชสุดา ได้ยินเสียงดนตรีไทย แม่ชี นักบวช คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด โต๊ะรับประทานอาหาร ความมั่งคั่ง เมฆสีแดง กำแพงเมือง ตำรวจตั้งด่าน จมูกหาย กกกอด กก ประกาศนียบัตร หักธนู เช็คเด้ง ดนตรี บริโภค บ่อน้ำ ฝนตั้งเค้า เดินอยู่ในป่าช้า ดื่มนม ผิวหนัง ผ้าม่าน หมาเลียขา ทะเลที่เงียบสงบ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ซ้อมรบ รังดุม ถูกมัดมือมัดเท้า งง เลือดออกทางช่องคลอด งูเลื้อย เปียก แร้งเกาะหลังคาบ้าน โบดำผูกเสาบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น