ทำนายฝัน 'ตัวเองกลายเป็นนก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองกลายเป็นนก คุณจะเกิดความร้อนเนื้อ ร้อนใจในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองกลายเป็นนก'

คุณจะเกิดความร้อนเนื้อ ร้อนใจในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โอเอซิส ตกช้าง โบสีดำ หัวหมู นกนางนวล เก็บเงินได้ เปิดเผยความลับกับเพื่อน จิ้งหรีด ตำหนัก เฆี่ยน งานแต่งงาน ช้องผม กิ่งก่าวิ่งไปมา ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน บดเมล็ดกาแฟ เซิ้ง กรอด้าย ผิงไฟ ยักษ์ ประหารคนรัก หมากรุก อยู่ในกระท่อม รถพยาบาล กินผลไม้ ร่มหัก บนบาน ทำให้คนอื่นตื่น ตู้กับข้าว เดินบนฟ้า ตรอมใจ อาบน้ำ พระสงฆ์ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นุ่งผ้าสีม่วง เล่นน้ำสงกรานต์ ถัง บาดแผล นอนเล่นกลางหาดทราย จิ้งจก ไฟไหม้บ้าน ตักบาตร ภิกษุณี ประตู ผึ้งมากมาย กรวยจราจร สาก กล่าวหา ใยแมงมุม ภรรยาทิ้ง กินเนื้อมะพร้าว ปีนรั้ว ชลธาร ได้เสื่อใหม่ นุ่งผ้าขาว หลงป่า กำแพง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ไม้ขีดไฟ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา กองไฟ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คนขาพิการ เรือนแพ ซองจดหมายสีขาว ไม้พลอง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ถังน้ำ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ขอโทษผู้อื่น ขนคิ้ว แมลงภู่ ไก่แจ้ กวาด โจรปล้นบ้าน หมอดูดูลายมือ คราด ของโบราณ กระท่อมในป่า เขากวาง ฉิ่งฉาบ รถจักรยาน มีความปรารถนา ติดคุก ปั่นด้าย เด็กผู้ชาย งูเหลือม เก็บของมีค่าได้ ดมกลิ่นดอกไม้ มาลัยดอกไม้ จับหนอน จอกใส่เหล้า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ พานทอง ขบวนแห่ศพ ชุดว่ายน้ำ มีคนนำเงินมาให้ มองดูเหว กล่าวคำอำลาญาติ เงินกู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น