ทำนายฝัน 'ตัวเองถูกฉีดยา'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองถูกฉีดยา คุณจะเจ็บไข้ ไม่สบาย หรือ อาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินทองไปกับเรื่องไร้สาระ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองถูกฉีดยา'

คุณจะเจ็บไข้ ไม่สบาย หรือ อาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินทองไปกับเรื่องไร้สาระ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กกลูก สัตว์เลี้ยงตาย ซ่อน ดมกลิ่นดอกไม้ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดารา กลัว ทำขวัญ สนามกีฬา ล่าสัตว์ คนแปลกหน้า ฉีกกระดาษ แมวสีขาว ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ใต้ถุน ถอดเสื้อ ซื้อปลาหมึก จับสุกร ทะเลที่เงียบสงบ บ้านคนอื่น กระจาด ปอ คนรับใช้ สุกรกลายเป็นคน ไว้หนวดยาว สะพายย่าม ดวงดาว หมากรุก ชี โต๊ะเขียนหนังสือ ถูกฉ้อโกง มุ้งหมอน ตัวเลข ทาสี ม้าเตะ มีคนนำเงินมาให้ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ยิ้ม รักใครบางคนมากๆ จาระบี เฒ่าแก่ เฒ่าหัวงู สายสนตะพาย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ลากเกวียน ทอดทิ้งครอบครัว ทะเลาะกับเพื่อน พระราชวัง จานชาม ไฟไหม้ป่า พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ฉมวก ศัตรู ถูกโยนลงทะเล ดาวตกจากท้องฟ้า วิ่งจนเหนื่อยหอบ หวีเสนียด ม้าสีดำ ตามทวงหนี้ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ใส่ต่างหู ซาวข้าว หญิงแต่งชุดสีขาว นักร้อง ชู้รัก ปาก พระราชินี ได้ฟังเรื่องตลก ไก่แจ้ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ประเจียด เครื่องจักรไม่ทำงาน ถูกข่มขืน ที่ฝังศพ ฆ่าผีเสื้อ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ชัยชนะ เดินชนผนัง จอก โดนแทง โพธิ์ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ถวายกุฏิ มนต์ รดน้ำ เข็มแทง วิชา ไลน์ ( LINE ) ประตูกำลังถูกไฟไหม ต่อสู้ โฆษก กินดิน จมน้ำ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เพื่อน ตัวเองกลายเป็นนก ปลาหมึก หมาก พระอรหันต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM