ทำนายฝัน 'ตัวเองถูกฉีดยา'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองถูกฉีดยา คุณจะเจ็บไข้ ไม่สบาย หรือ อาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินทองไปกับเรื่องไร้สาระ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองถูกฉีดยา'

คุณจะเจ็บไข้ ไม่สบาย หรือ อาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินทองไปกับเรื่องไร้สาระ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำรวจตั้งด่าน ฟ้อนรำ โดด กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) แร้งเกาะหลังคาบ้าน ถูกคนเตะ ความรักระหว่างคน 3 คน เด็กผู้ชาย ทะเลาะ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ จอกใส่เหล้า เขียนหนังสือ กระต่ายวิ่ง มีด กลางคืน กองทัพ แดด เฮลิคอปเตอร์ พรม เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ขัดแย้ง ปม ตบมือ กล่าวคำอำลาญาติ ทอดสมอ พายุ หลงป่า ขนม ไก่ชน ไหล่ ร่วมงานทอดกฐิน พายเรือตามลำพัง มีผู้นำม้ามาให้ ช่างแกะสลัก คนเกี่ยวข้าว จาระบี บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม มังกร เนกไท คราส กระเป๋าเงิน เกือก ภาพยนตร์ ยิงปืน รังนก การสร้างโบสถ์ เต่าทอง พระวิหาร โคเข้าบ้าน ฉางข้าว ต่อ เป็นใบ้ ผ้าแพร นำฟองน้ำมาล้างจาน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กินเนื้อไก่ สนามหญ้า ดักนก เข็มแทง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ขนมปังกรอบ ดาวตกที่หลังคาบ้าน อุจจาระ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แบกเสา ล่าสัตว์ หวีงา อาบน้ำฝน พนมมือ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ทารกดูดนมคุณ หญิงแต่งชุดสีขาว ฆ่าเป็ด ขี่ช้าง เสื้อผ้า ลูกเต๋า ถั่วงอก นกยูงรำแพน ใส่บาตร อนุสาวรีย์ เป็นคนปรุงอาหาร ฟันงอกขึ้นมาใหม่ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย งูเขียว ฤดูหนาว โบว์ดำผูกคอ มดกัด สะอึก กินเนื้อเป็ด ตู้กับข้าว มีคนขอโทษ ซื้อเต่า นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง พนัน เก็บของมีค่าได้ คนรักนอกใจ ดาวอับแสง มาลัยดอกไม้ ถูกมัดด้วยเชือก เด็กกำลังดูดนม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM