ทำนายฝัน 'ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น คุณจะต้องใช้ความพยายาม จึงจะสมหวัง ทำอะไรก็จะสำเร็จสมปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น'

คุณจะต้องใช้ความพยายาม จึงจะสมหวัง ทำอะไรก็จะสำเร็จสมปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมเสื้อสีเหลือง แม่หม้าย คิ้วตัวเองดกดำ ส้วม พูดสนทนา ผึ้งต่อย เห็นไม้กระดาน ผู้หญิงตั้งครรภ์ ซักผ้าขี้ริ้ว สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ขี่กระบือ แว่นตาเลนส์ใส ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว บุคคลที่มีชื่อเสียง กำนัน เลื่อย เดินทางกลางทะเลทราย ซุกซ่อนตัว ฉลาด ได้ยินเสียงกบ ถูกตะปูตำเท้า แก้ว คนมีเขา หายใจอึดอัด ได้ใบสั่งจากตำรวจ เป็นโจทก์ในศาล ช้อนเงิน เขื่อนแตก อุ้มลูกหมา มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ น้ำแข็ง เดินอยู่ในความมืด ภูเขาไฟ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ยอดโดม งานบวชเณร คดีฟ้องร้องกัน กินเนื้อหมู เปิดเผยความลับกับเพื่อน ขายของ กระบอกสูบลม จับนก อยากตาย ประตูบ้านคนอื่น กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กระโดดจากที่สูง ถูกแทง สวน ฆ่าผีเสื้อ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง รั้ว ขี้เกียจ ถูกคนเตะ แก้บน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ถูกสุนัขเห่า กอดภรรยา โกนหนวด ขนมอร่อย นั่งอยู่ในกองขี้ ตะขาบกัด แก้วแตก ใช้ยาเสพติด แหวน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ สะพายย่าม ตัวเลข ถูกเปลื้องผ้า หญิงแปลกหน้า แตกร้าว ชักว่าว เที่ยวบ่อนการพนัน กรรมกร เข่า เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ แสงนีออน ทุเรียน ทันตแพทย์ ฟันบนตนเองหัก เดินสะดุดหกล้ม ไก่กกไข่ ฝุ่นเข้าตา ถูกตัดมือ แผ่นดิน เถาวัลย์ เห็นกล้วย เห็นเหรียญสตางค์ เดินอยู่ในป่าช้า ดีใจ คูคลอง ปลาหลีฮื้อ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ร้านค้า ฆ่าโค เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ขี่ช้าง พรวนดิน เพื่อน ม้าสีขาว ปัสสาวะรดที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น