ทำนายฝัน 'ตัวเองบ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองบ้า ฝันว่าตัวเองบ้า ทำนายว่าจะมีโชคจากธุรกิจการค้า หรือจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าเห็นคนบ้า ทำนายว่าจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองบ้า'

ฝันว่าตัวเองบ้า ทำนายว่าจะมีโชคจากธุรกิจการค้า หรือจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าเห็นคนบ้า ทำนายว่าจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำหนัก เมา กวางดำ กระป๋องนม เพศสัมพันธ์ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง บวม เดินทางก่อนกำหนด ฆ่าควาย กุ้งมังกร กินรีหรือกินนร ไว้ทุกข์ หนาม แห่กฐิน ช่างไม้ อ้อย เปรต เลิกมุ้งขึ้น เมายา มีเขาบนหัว ถอยหลัง จมูกหาย คลื่นน้ำ เข็มเย็บผ้า เดินทางในป่ารก กีตาร์ ได้รับของมีค่า ถูกฆ่า จักจั่น เรือน เจว็ด ขี้เกียจ ทันตแพทย์ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เครื่องบูชา จับขโมย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด คนขาพิการ ช้อนเปื้อน ทุ่งนา งานแต่งงาน น้ำท่วม กระปุก เหาะ ถอด ขนมชั้นหลากสี หมา ลิ้นแข็ง ใต้ถุน ลำคานเสียงฉาบ ผู้หญิงโพกผ้า หลงทาง ขี่สัตว์ ข่าวดี ทูตชาวต่างชาติ กระดานดำมีข้อความ กินเนื้อมะพร้าว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) อวัยวะเพศ ฆ่าเป็ด กล้วย สิริภาจุกาภรณ์ สะอึก ปากเน่า ดวงอาทิตย์ดับ ล้างหวี จำเลย ลม มีดหาย รังดุม คงกระพันชาตรี ได้กลิ่นเครื่องเทศ แหวนแต่งงาน ขี่ราชสีห์ ยอดตึกสูงทรงกลม เก็บองุ่นรับประทาน คิดถึง ฟุตบอล ฝั่ง ล้างบ้าน กงเกวียน ด้วง ธรณีสูบ วัวควาย ตกใจจนสะดุ้ง ขายไม้กระดาน คราด ทรมานคนอื่น ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เก็บเกี่ยวข้าวในนา เสื้อกันฝน ต้นไม้แห้ง หนี้สิน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ จรเข้กัด ไถนา ชี จิ้งเหลน ทำกับข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM