ทำนายฝัน 'ตัวเองมีชื่อเสียง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองมีชื่อเสียง คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองมีชื่อเสียง'

คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบสีดำ ช่อดอกไม้ เพศสัมพันธ์ หนอนไต่ตามร่างกาย ไว้หนวดยาว เปลวไฟ สายรุ้ง ได้ยินเสียงระฆัง คดีฟ้องร้องกัน ต้นกก เลิกมุ้งขึ้น แคร่ ตกจากดาดฟ้า หาบอุจจาระกลับบ้าน นักสืบ ผจญภัย ฮ่อยจ๊อ ประตูที่ปิดตาย ขี่เสือ คนขี้โม้ บิน (สูงขึ้น) พรม ฉมวก ถูกฟันคอขาด มัคคุเทศก์ นักแสดง ฝี โรงพยาบาล มองดูเหว พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง หูเจ็บ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เข้าเฟสบุคไม่ได้ สิริภาจุกาภรณ์ เด็กเกิดใหม่ นอนบนฟูก กอดตุ๊กตา บุคคลที่เป็นคนร้าย ถูกตัดมือ ทาสี สูบ สร้าง ตะขาบ วิมาน กวนอิม หางไก่ เกิดความรู้สึกผิด ยกของหนัก นอนกับสาวสวย อาบน้ำในมหาสมุทร ญาติตาย เห็นประตูบ้านตัวเอง แมลงวัน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เดินทางก่อนกำหนด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แม่หม้าย ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ขโมยเงิน เปลื้องผ้าตัวเอง ชักว่าว ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เครื่องบิน นั่งบนเตียง แก่นจันทร์ ฝาด พานเงิน พระสถูป กอด เครื่องบินตก ซักผ้า ฉลาม ประหาร อวัยวะเพศ แฉลบ คัมภีร์ หมี ได้เป็นเจ้าบ่าว จับปลาช่อน ขุดดิน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ปอก ซอ ตกจากเครื่องบิน กุ้งทะเล จุดดอกไม้ไฟ น้ำมัน แทะกระดูก ได้เป็นเจ้าสาว กระต่ายหลายตัววิ่ง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ถวายของแด่พระสงฆ์ ตกกล้า ความลับ ขับรถ ฆ่าไก่ กระดานดำมีข้อความ ของกำนัล แจกัน เกวียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM