ทำนายฝัน 'ตัวเองมีปีก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองมีปีก ฝันว่าตนนั้นมีปีกและสามารถบินได้ดั่งนก เคราะห์หามยามร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ได้รับข่าวร้ายจากเครื่อญาติหรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ ควรไปทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ทำบุญบริจาคโลงศพ บริจาดเลือด หรือจะไปทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธก็ได้ แล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เพื่อแก้เคล็ด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองมีปีก'

ฝันว่าตนนั้นมีปีกและสามารถบินได้ดั่งนก เคราะห์หามยามร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ได้รับข่าวร้ายจากเครื่อญาติหรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้ ควรไปทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ทำบุญบริจาคโลงศพ บริจาดเลือด หรือจะไปทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธก็ได้ แล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เพื่อแก้เคล็ด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป่าลูกโป่ง ตุ้มหูหาย ขนมปัง ทั่ง รวงข้าว กระบี่ เจ็บปวด คลอดลูก พู่กัน กระเป๋าเดินทาง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ลา ( สัตว์ ) จับเงิน หมา ตะกร้อ นอนกับสาวสวย ถั่วลิสง ค่ำคืน หยก น้ำท่วม หนู ฝนหยุดตก เปลื้องผ้าตัวเอง ถูกตัดศีรษะ ขโมยเงิน กอดรัด ถังน้ำ โต๊ะหมู่บูชา ตู้ไปรษณีย์ ปอกเปลือกไข่ กีฬา ผนัง อดตาย สุกรกลายเป็นคน หงอนไก่ ของโบราณ เผาไม้กระดาน พังพอน ตกบ่อมีหนอน กัดลิ้น คนขาพิการ ไปยังเมืองนรก ปีศาจที่มีเขาและหาง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เหยียบขี้ สลัก อากาศทึบมืดมัว ยกทรง เครื่องบินตก หมีกัด นั่งรถ ฮก ลก ซิ่ว ถูกฟันคอขาด เสวียน เดินร่วมทางกับโจร ฆ่าวัว ผึ้งบินรอบรังของมัน นุ่งผ้าขาด บรรพบุรุษ หลุม ดื่มน้ำหวาน ผ้าห่ม สบู่ รังไก่ รั้ว คนตกน้ำกำลังจะจม ลากสัตว์ ลิ้นแข็ง เจ้าสาว เห็นผี หนอนไต่ตามร่างกาย แต่งตัว กษัตริย์เสด็จมาหา ไพ่ ขนม เลิกกับแฟน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กลด การทำผิดพลาด ฆ่าหมัด ชงชาถวายเจ้าที่ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน พังประตู ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ยากจน เป็นไข้ นั่งบนเสื่อ หลงทาง แม่ชี กัดคน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ถูกพายุพัดพาไปไกล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เรือ ทอง มวย ลิง นอนอยู่บนแผ่นดิน ผัก เซิ้งบั้งไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM