ทำนายฝัน 'ตัวเองเป็นคนวิกลจริต'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ฝันว่าตัวเองเป็นคนวิกลจริต คุณจะได้รับโชคดีจากการเสี่ยง หรือการงานเจริญรุ่งเรือง การค้าขายดีมีกำไร จะมีผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองเป็นคนวิกลจริต'

ฝันว่าตัวเองเป็นคนวิกลจริต คุณจะได้รับโชคดีจากการเสี่ยง หรือการงานเจริญรุ่งเรือง การค้าขายดีมีกำไร จะมีผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษเปื้อนหมึก บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ขี่กระบือ ฝักดาบ กำลังขับรถ ฉมวก ขุดหาทรัพย์สมบัติ เลี้ยง เสื้อครุย ธงบนบ้าน ทะเลที่เงียบสงบ โถส้วม ตักน้ำราดตนเอง กอดตุ๊กตา แร้ง คอบิด ฉุด กินกระต่าย กินหัวสุกร กุ้งทะเล กุ้งแห้ง ผ้าเช็ดหน้า เห็นประตูเมือง เมาสุรา ปลอกหมอน ช้างตกมัน ขนทรายเข้าวัด ปลูกกล้วย ทำให้คนอื่นตกใจ เงินหาย ทาเล็บ เต่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตัวเองมีปีก แขนถูกตัด ซองบุหรี่ ช่อดอกไม้ พริกไทย ตัดหัว จับกัง มีความปรารถนา ดวงอาทิตย์ตก ทองคำก้อน ปลาเงินปลาทอง สามเณร มรดก บัวหลวง ตะกวด ปลา มาเฟีย ศาลา ฟัน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กรวยกรอกน้ำมัน ทรงกลด ไวโอลิน ทะเล ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ทาส คบคนพาล ศีรษะมีเหา ตัดผมสั้น พรวน ไฮโล ไข่ไก่ สร้าง ลูกๆ ทำความผิด ถนน เห็นที่นารกร้าง บริโภคเนื่อสุกร ขนมจีน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ก้างปลาติดคอ สร้อย ขอบฟ้า สีบรอนซ์ งูกัด ขนนกสีขาว นั่งรถไฟ กินถั่วต้ม ขึ้นต้นไม้ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ดนตรี ประกาศข่าวดี เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เก็บผลมะม่วง ทราย หนามตำ ตะกร้าหวาย สินบน ฝุ่นฟุ้งกระจาย มงคล เดินอยู่ในป่า ตัวเองถูกฉีดยา มองดูเหว ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ว่ายน้ำในมหาสมุทร ถางหญ้า ธนูหลายดอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM