ทำนายฝัน 'ตัวเองเป็นชู้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองเป็นชู้ การงานของคุณที่กำลังริเริ่มจะมีอุปสรรค แต่จะได้รับผลสำเร็จ ถ้าไม่ท้อถอยไปเสียก่อน หรือการงานอาจจะมีศัตรูคอยแกล้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและที่อยู่อาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองเป็นชู้'

การงานของคุณที่กำลังริเริ่มจะมีอุปสรรค แต่จะได้รับผลสำเร็จ ถ้าไม่ท้อถอยไปเสียก่อน หรือการงานอาจจะมีศัตรูคอยแกล้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและที่อยู่อาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อิฐ กลัว ดอกไม้ไฟ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ หนอน สายนาฬิกาข้อมือขาด ศิลปิน โซ่ตรวน จับหนอน ทำนาไม่ได้ผลดี สัมผัสกรวดทราย ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ภาวนา ระฆัง ทำนาย ขวัญ ว่าว ถลกหนังสัตว์ อสนีบาต คนรักหรือคู่รัก พี่น้อง ให้รางวัล จอมปลวกกลางถนน เครื่องแบบตำรวจ หญิงชรา ไม้พลอง พูดโทรศัพท์มือถือ ปราสาทเล็กๆ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น จูบคนรัก อาจารย์ ชฎา นุ่งผ้าขาว คนตกนรก รอยเท้าของตัวเอง จับกุ้ง ก้ามปู หูแหว่ง โอลิมปิก ผ้าฝ้าย ส้มตำ ฌาปนกิจ จับปลาช่อน ศพ เดินร่วมทางกับโจร หัวเราะ ขายของ ไม้เท้า ฝาเรือน คิ้วตัวเองดกดำ ตะเกียงที่จุดแล้ว ถ้วยรางวัล กงจักร เสือตาย ค่ำมืด หญิงแต่งชุดสีแดง ค้นหา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มาลัยดอกไม้ พระสงฆ์ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นุ่งผ้าสีแดง ผดุงครรภ์ เด็กเกิดใหม่ จีวร คนตายมาหา ขนมเข่ง ดื่มสุรา กินหอยนางรม ได้ลาภ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เมฆสีเลือด สุนัขเข้ามาเลีย ขอนไม้ ได้ยินเสียงระฆัง บดเมล็ดกาแฟ คนมีดวงตาสีดำ หนอนไต่ตามร่างกาย นอนอยู่บนแผ่นดิน ตกช้าง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ทะเลาะกับแม่ยาย อ่างน้ำ เปลือย ขิม ชะลอม ผ้าสีขาว เดินทางไปทิศตะวันออก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขี้เถ้า เว็จ ดวงอาทิตย์มืดมัว กรงสัตว์ ปม โลกแตก บ้านไฟไหม้ เชิงเทียน นกเขา ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น