ทำนายฝัน 'ตัวเองเป็นนักโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองเป็นนักโทษ คุณจะต้องทำงานหนัก แต่จะได้รับความสุขและมั่งคั่งโดยเร็ว แต่ถ้าหากฝันว่า ได้หลุดจากการเป็นนักโทษ จะชนะศัตรู และ คดีความทั้งปวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองเป็นนักโทษ'

คุณจะต้องทำงานหนัก แต่จะได้รับความสุขและมั่งคั่งโดยเร็ว แต่ถ้าหากฝันว่า ได้หลุดจากการเป็นนักโทษ จะชนะศัตรู และ คดีความทั้งปวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซักผ้าขี้ริ้ว สร้อยทองคำ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ทำอะไรแปลกๆ ราชสีห์ ขนมปัง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขนมชั้นหลากสี ของขวัญ กะเหรี่ยงคอยาว ถลกหนัง เป่าขลุ่ย เขื่อน ได้ยินเสียงปืน คนเมา บวชชี แขก ประกาศนียบัตร ตกบ่อลึก ปีก เลือดออกทางช่องคลอด เปลหามคนเจ็บ ขึ้นศาล ลูกเห็บตก สนามหญ้า งมหาของ จราจรที่สับสนวุ่นวาย กุญแจ กินเนื้อวัว กินเป็ด มัคคุเทศก์ กุลี ไถ่ถอน ถั่ว นุ่งผ้าขาว ปากเจ็บ ย่างเนื้อ นอนเล่นกลางดิน เจ็บปวด ตกใจเพราะเห็นผี หายใจอึดอัด ตัวเองมีผมหงอก ขุด ผู้หญิงชักมีด กระดาษสี ของลับ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ซื้อปลาทอง จานแตก นกยูง จูบ หญิงแต่งชุดสีฟ้า คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จูบคนที่อายุมากกว่า งานศพ ฮูก (นกฮูก) ถวายพระด้วยดอกบัว ชามแตก เดินทางไกล กางเขน (นก) นกกาเหว่า ดวงจันทร์ เทียนชัย ถูกเสือกัด นกเค้าแมวหรือนกฮูก กระต่ายหลายตัววิ่ง เข่า ลากรถบรรทุก ธุรกิจ ล้างบ้าน ถ่ายอุจจาระ สิงโต งานบวช หูขาด ม่านกั้นกำบังสายตา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นอน อดอยาก เห็นปีศาจกินคน ทอดผ้าป่า ผัดหน้า ตกเขา ลายนิ้วมือ นั่งบนหลังนกกระเรียน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ถูกตบ ผ้าห่มหนาๆ เซิ้ง น้ำตก กินยา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ปลอกหมอน ซุบซิบนินทา ตาชั่ง อาบน้ำฝน หมี ได้กลิ่นของบูดเน่า จานชาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM