ทำนายฝัน 'ตัวเองเป็นนักโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองเป็นนักโทษ คุณจะต้องทำงานหนัก แต่จะได้รับความสุขและมั่งคั่งโดยเร็ว แต่ถ้าหากฝันว่า ได้หลุดจากการเป็นนักโทษ จะชนะศัตรู และ คดีความทั้งปวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองเป็นนักโทษ'

คุณจะต้องทำงานหนัก แต่จะได้รับความสุขและมั่งคั่งโดยเร็ว แต่ถ้าหากฝันว่า ได้หลุดจากการเป็นนักโทษ จะชนะศัตรู และ คดีความทั้งปวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลอกหมอน บวช คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฮ่องเต้หรือฮองเฮา กองทัพ รถเข็นศพ เลี้ยงกุมารทอง ล้างบ้าน รังนก ม่านกั้นกำบังสายตา จับนก ทำร้าย โจรสลัด แทง นกคุ่ม ตัวเองเป็นนักโทษ หอยที่มีเนื้อเต็ม กระต่ายน้อย กระบือ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ความมั่งคั่ง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ป่า ขนทรายเข้าวัด เหยียบอุจจาระ ญาติทำความผิด ของหาย ศิลปิน คิ้วตัวเองดกดำ ดับตะเกียง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตกน้ำร้อน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล นาฬิกาข้อมือ โล่ เถียงกับคน ปริญญาบัตร บังสูรย์ ฝังศพ กินเนื้อมนุษย์ ปลิงดูดเลือด พริกไทย นำเที่ยว กบ ถวาย ล้างภาชนะเครื่องใช้ ฆ่าตัวตาย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ขี่วัว สวน เครื่องลายคราม ขี่สัตว์ เกลียดคนอื่น ได้ยินเสียงปืน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ มหาสมุทร เลี้ยงกระต่าย ว่ายน้ำ เณรหน้าไฟ ดวงแก้ว งานมงคล จานชาม ศีล ฤดูหนาว ทะเลาะกับภรรยา สร้าง ฟันโยก ปากกา ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) นั่งราชรถ ดนตรี นกนางนวลโผบิน ทาส นักบิน ไล่จับผีเสื้อ ตู้ไปรษณีย์ กินน้ำผึ้ง ตุ๊กแก ทาขมิ้น ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น แดด ขอโทษผู้อื่น พานทอง ปราสาทเล็กๆ เห็นบ่อร้าง โครงกระดูก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง รวงข้าว ตัวเงินตัวทอง แม่หม้าย ได้เสื่อใหม่ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ที่พึ่ง กระถางหลุดมือแตก มีผู้นำม้ามาให้ เห็นประตูปิด เครื่องบินบังคับ ชนไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น