ทำนายฝัน 'ตัวเองเป็นโจร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองเป็นโจร จะมีเรื่องให้ต้องขอโทษ ขอโพยผู้อื่นในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองเป็นโจร'

จะมีเรื่องให้ต้องขอโทษ ขอโพยผู้อื่นในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มน้ำ ไฟไหม้ต้นไม้ ปืนใหญ่ น้ำพุสวยงาม ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ผนังบ้าน ตัวเองถูกประหาร โกนผม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ อาบน้ำฝน ถูกข่มขืน ชลธาร ฮองเฮา (ราชินี) นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ หิมะตกถูกตัว ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน จระเข้ ฉางข้าว เจ็บป่วย ตักทรายเข้าบ้าน ฉากกั้น ต้นไม้ ถากไม้ คนแคระ เสือกัดตัวเอง ฐานพระพุทธรูป สาก ถ่ายอุจจาระ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กระดานดำมีข้อความ งู ไพ่ กินน้ำผึ้ง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ตัวเองร่ำรวย ฌาปนกิจ ความมืด ตกเขา หนอน อาบน้ำในทะเล ชนะ ผ้าฝ้าย ตัวเองบ้า ธงบนบ้าน โล่รางวัล ผลักประตู ลากฉุด เล่นฟองสบู่ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถูกต่อต่อย ถาด ตะขาบกัด โน๊ตบุ๊ก ทะเลาะกับแม่ยาย ขวัญ ฝูงคนจำนวนมาก ไฟไหม้ปราสาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมา ทำลายโซ่ตรวน ดำน้ำ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตื่นขึ้นมาเอง ตลับแป้งทาหน้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร อยู่ในอาการผิดหวัง ไข่มุก ราชสีห์ คนแก่ นักร้อง ตู้ สระผม ถือดอกบัวในมือ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตะไบเหล็ก บันได กิ้งกือ ตะกวด จับขโมย สัตว์เลี้ยง กุ้งแห้ง กอไผ่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เห็นผี ปลาฉลาม เกาหัว นั่งจับเจ่า มีความปรารถนา ท่องเที่ยวต่างประเทศ ขลุ่ย ของหวาน ธุรกิจ โคกินหญ้า เสือ น้ำค้าง ปลวกขึ้นบ้าน ถีบจักรเย็บผ้า เหาะดั้นเมฆ คนอื่นทำพลาด ธงสามเหลี่ยม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM