ทำนายฝัน 'ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คุณจะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก ให้ระมัดระวังตัวให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน'

คุณจะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก ให้ระมัดระวังตัวให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มน้ำมะพร้าว นกอยู่ในรัง สู้กับเสือ แล้วชนะ ตับไต มวยผม เที่ยวบ่อนการพนัน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถูกกลั่นแกล้ง ยุง มุ้งหมอน โบสถ์ ไต่ลวด อทิตยาทรกิติคุณ ให้มีดแก่คนอื่น มดรุมเป็นกลุ่มๆ ที่ฝังศพ สุสาน ซ่อมแซมรั้วบ้าน กอไผ่ สวรรค์ ชู้รัก ใบไม้ ไม้ไผ่ เขาวงกต ปล่อยสัตว์ บาทหลวง ช้อน มะลิ กบฎ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เจดีย์ทรุดโทรม โอ่ง ตัวเองแก่ ค่ำคืน งูกัด ดมกลิ่นดอกไม้ จูบเด็กเล็ก แมงป่อง ขบวนแห่ รักคนต่างชาติ ตกทะเล ไอศกรีม ยกทรง ขี้เถ้า กระซิบกับเพื่อน หัตถกรรม ฝาแฝด เด็กพิการ ท่องเที่ยวในสวน สวน ไฟไหม้ป่า ฆ่าสุนัขบ้า หนอน ถอนผมหงอก จับผีเสื้อ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เวียนเทียน วิ่งหนีผู้ร้าย เดินร่วมทางกับโจร เดินบริเวณวัด มดเต็มบ้านเมือง คนเมา กรวดทราย กุ้ง ถังน้ำ แมวข่วน ผ้าสีดำ คนฆ่าสัตว์ ถูกล็อตเตอรี่ เผาไม้กระดาน แหวนแต่งงาน ซ่อน ผ้าขี้ริ้ว จูบคนที่อายุมากกว่า เครื่องบินตก ขี้เกียจ แฉลบ ดื่มน้ำ นำฟองน้ำมาล้างจาน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ป้อมปราการ ภาพ สติ ก้างปลาติดคอ จิ้งจก เปิดร้านค้าขายสินค้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เต่าทอง ทำลายโซ่ตรวน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ตุ้มหูหาย พระพุทธบาท เจ้าเมือง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ นุ่งผ้าขาว กำไลแตกหัก ประตู คนแคระ เทวดา อาจารย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM