ทำนายฝัน 'ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คุณจะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก ให้ระมัดระวังตัวให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน'

คุณจะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก ให้ระมัดระวังตัวให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เทวดา กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ข้อเท้าแพลง ตกหลังม้า กลองโบราณ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน รถจักรยาน เป็นใบ้ พูดคุยกับเจ้านาย ผจญภัย บันไดสูง ศาลพระภูมิ ตกหน้าผา เนกไท ลูกจัน ปลาเงินปลาทอง ถูกทรมาน หุ่นยนต์ ลากสัตว์ มดหรือแมลง นํ้าพุที่พุ่งสูง เถียงกับคน ดอกซ่อนกลิ่น เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ลายนิ้วมือ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ดื่มน้ำหวาน ไต่ลวด ฆ่าเสือ เล่าเรื่องตลก อิฐ ลุยไฟ ไถนา กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ไหว้พระราหู ธารน้ำตก กริช ปาก สลัก ร้านค้า ไฟฟ้า ปล้นสะดม อาบน้ำฝน ถูกตี สวดมนต์ กุ้ง นกกำลังจิกกัน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด คนรักได้รับบาดเจ็บ แลบลิ้น น้ำมันก๊าด ไอศกรีม เดินเล่นบนหาดทราย ตารอบตัว เก็บเงินได้ รุ้งกินน้ำ เลิกมุ้งขึ้น อยู่ในอาการผิดหวัง ไผ่ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) กฐิน ขนสัตว์ ร้องรำทำเพลง หิ้วกระเป๋า บวชพระ แบกหีบ ป่า มวย ฝนตกหนัก ยิงปืน ตีเหล็ก มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เรือ หญ้า ขี่สุกร ปากเน่า เข้ารับการผ่าตัด เก็บของมีค่าได้ ปรบมือ ปลาทองที่ตายแล้ว ธูปเทียน ปลวก กำแพงเมือง นักประพันธ์ ประกายไฟ ห้อง ฮวงซุ้ย หัตถกรรม ปืนใหญ่ ลำคานเสียงฉาบ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ทูต จับหมู ธรณีสูบ นาค ที่ฝังศพ ตามทวงหนี้ รากไม้ ยุง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM