ทำนายฝัน 'ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คุณจะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก ให้ระมัดระวังตัวให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน'

คุณจะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก ให้ระมัดระวังตัวให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปื้อน คนกำลังถ่ายรูป ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โครงกระดูก พิมพ์ ต้นโพธิ์ แมวดำ เจอเงิน ดราฟต์ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เข้าไปในโรงพยาบาล มีเขาบนหัว ราชา กุฏิพระ จูบเด็กเล็ก ต้นไม้เขียวชอุ่ม เดินทาง ภรรยามีลูก ฝี ยาพิษ ผ้าเช็ดตัว ฝีขึ้นตามร่างกาย ศีรษะมีเหา กระบอกไม้ไผ่ สร้างบ้าน ได้ยินเสียงกระดิ่ง ปลอบโยน ฆ่าเป็ด ปลาทอง คนอื่นทำพลาด ตัดหนวดตัวเอง รถศพ กาน้ำร้อน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ถุงเงิน-ถุงทอง นุ่งผ้าขาว อยากมีเงิน เห็นประตูปิด เป็นแม่ยาย หลงทาง ทำโรตี หยก ฟันบนตนเองหัก ปล่อยสัตว์ นั่งเล่น กินเต้าหู้ หญิงทุบตีกัน คบไฟ งูขดเป็นวงกลม องค์กฐิน นำตาข่ายไปดักสัตว์ ซองจดหมายสีขาว ซุกซ่อนของมีค่า ภาชนะ ไหว้เจ้า กล่าวคำอำลาญาติ ปลอกหมอน เต้านม ปอก ดื่มยาพิษ กำแพงเมืองจีน สร้อยทอง อ่างน้ำ ป่าเขา แฉลบ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ขาขาด นอนเล่นกลางหาดทราย แมวออกลูก เห็นไม้กระดาน ค้อน มาลัยดอกไม้ เกาหัว นอนกรน ล้มละลาย เล่นน้ำสงกรานต์ ลม นกแร้ง กวนอิม เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น แตร ตามทวงหนี้ หม้าย เจดีย์ หมูตาย คนกำลังจะตาย ถูกฟันคอขาด ขนม องคมนตรี นุ่งชุดแดง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ผึ้งต่อย งู กินอาหาร พายเรือตามลำพัง ไก่ฟ้า งง ไส้เดือน มหรสพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM