ทำนายฝัน 'ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน จะมีสุขภาพแข็งแรง ที่กำลังเจ็บป่วยจะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน'

จะมีสุขภาพแข็งแรง ที่กำลังเจ็บป่วยจะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทดน้ำ เลือดออกทางทวาร คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สนามหญ้า กระต่ายขูดมะพร้าว เดินทางไปมหาสมุทร นกบิน เดินขึ้นภูเขา นอนบนพื้นน้ำ ปฏิกูล แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เส้นด้าย ผ้าสีขาว ซาบซึ้งใจ ผ้าแพร ครกสาก ปราสาทเก่าแก่ ทะเลาะกับคนรัก แจกันคู่ ดวงอาทิตย์ตก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด วิมาน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น กิ่งก่าวิ่งไปมา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ พาน ปากเจ็บ ตีงู ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กล่าวหา กินสายบัว ชักว่าว อดตาย การตายของเพื่อน กล้องยาสูบ โต๊ะ ลากฉุด พระบรมรูป ถอนผมหงอก เงินกู้ กระหายน้ำ งูเขียว หอยที่มีเนื้อเต็ม ผจญภัย ผึ้งมากมาย กลองโบราณ นั่งราชรถ หัตถกรรม ไปยังเมืองนรก ตกบ่อลึก ทอดทิ้งคนรัก พวงมาลัยดอกไม้สด เรือโยง พังประตู ต่อสู้กับเด็ก ขวดยา ได้รับรางวัล ฟันโยก ผู้ชายผมยาว เนื้อหนัง ถวายข้าวพระ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระเป๋าเงิน กระโดดจากหน้าต่าง เดินไปบนเนินเขา นาข้าวรกร้าง ว่ายน้ำในมหาสมุทร ฉาบ ข่าวดี หลงทาง ตำรวจตั้งด่าน ซีเมนต์ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ แล่นเรือผ่านเกาะ ทำนบ ได้ใบสั่งจากตำรวจ เห็นคนโดนแทง คนรักหรือคู่รัก ขาขาด เล่นฟองสบู่ เก็บมุ้ง สาวไส้ แก่นจันทร์ ราชา บ่อน้ำพุแห้งขอด จักจั่น กระดาษสีขาว ดาดฟ้า กระโดดจากที่สูง บ้านตัวเอง ลากรถบรรทุก เปลี่ยนมุ้งใหม่ นางฟ้า ออร์แกน ได้กลิ่นของบูดเน่า ผลจันทร์ ( พืช ) เลือกตั้ง คนตกนรก สะอึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น