ทำนายฝัน 'ตาข่าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ตาข่าย ฝันเห็นตาข่าย หรือเอาตาข่ายไปจับสัตว์และจับสัตว์ได้ ทำนาย ว่าจะมีโชค แต่หากเป็นตัวเองถูกตาข่ายรัดออกไม่ได้ ทำนายว่าจะมี เคราะห์หนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตาข่าย'

ฝันเห็นตาข่าย หรือเอาตาข่ายไปจับสัตว์และจับสัตว์ได้ ทำนาย ว่าจะมีโชค แต่หากเป็นตัวเองถูกตาข่ายรัดออกไม่ได้ ทำนายว่าจะมี เคราะห์หนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสือกัดตัวเอง แทะกระดูก ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เห็นกองไม้กระดาน ตาย บันได ปล่อยสัตว์ ผนังบ้าน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ทารกแรกเกิด ถูกเฉือนเนื้อ ตาลปัตร ดับเทียน ปลาหลีฮื้อ ดาบ ตะกวดขึ้นบ้าน ช่างเหล็ก รถจักรยาน ยมทูต งานมงคล นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตัวเองเป็นกรรมกร สมุด กระดูกแตก เห็นประตูเมือง โยคี ขิม ตกต้นไม้ ฝันเห็นนํ้าวน กระบอก ลำคานเสียงฉาบ หน้าต่าง ฝั่ง นอนบนเตียง ธงสามเหลี่ยม ภาษา นกนางนวล ถูกตัดแขน ธรรมจักร ระเบิด นาเกลือ เงินหาย กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง กระบี่ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ หุงข้าว นักบวช ลูกเต๋า เครื่องบินบังคับ ทะเล นองเลือด ถังขยะ แม่ชี ภิกษุ ญาติตาย กก แมวตาย คราส มัคคุเทศก์ แสงบนท้องฟ้า ถูก แตน-ต่อ ต่อย เฆี่ยน เปลื้องผ้าตัวเอง คนแต่งชุดสีดำล้วน ขี่นางโค ไหว้พระราหู ลมพายุ ชี โอเอซิส ขนกา คนแปลกหน้า เลี้ยงกุมารทอง ยื้อแย่ง ธงบนบ้าน ฉมวก โสมสวลี เดินละเมอ กระโปรงเก่า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กินองุ่น ขา เจดีย์ทรุดโทรม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ฉิ่ง ถวายกุฏิ ธุรกิจ หนังสือ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ วันเกิด แมวออกลูก พังพอน ร่มหัก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ไว้หนวดยาว ช้อนเปื้อน ภรรยา ปลาทอง มีคนสวมแหวนให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM