ทำนายฝัน 'ตาข่าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ตาข่าย ฝันเห็นตาข่าย หรือเอาตาข่ายไปจับสัตว์และจับสัตว์ได้ ทำนาย ว่าจะมีโชค แต่หากเป็นตัวเองถูกตาข่ายรัดออกไม่ได้ ทำนายว่าจะมี เคราะห์หนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตาข่าย'

ฝันเห็นตาข่าย หรือเอาตาข่ายไปจับสัตว์และจับสัตว์ได้ ทำนาย ว่าจะมีโชค แต่หากเป็นตัวเองถูกตาข่ายรัดออกไม่ได้ ทำนายว่าจะมี เคราะห์หนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เอทีเอ็ม เครื่องบูชา แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถูกประณาม ปลูกบ้านต้นไม้ เก้าอี้ ร่วมงานทอดกฐิน เก็บของมีค่าได้ กระแต ประกาศข่าวการเกิด แบกหาม รับประทานเครื่องเทศ ตกเลือด ถูกตบ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ยิงนก ญาติเสียชีวิต หย่า เครื่องเรือน ฝูงกบ จำนวนมาก กอดรัด คอบิด นกแสก ฉีกจดหมายรัก ตบแต่ง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตัวเองตายไปแล้ว ถูกคนเตะ มาลัยดอกไม้ ไหล่ นกอยู่ในรัง ชัยชนะ ถ้วยรางวัล ซีเมนต์ แม่มด จับปลาตะเพียน ขาหัก ปีศาจหลายตน สู้กับเหยี่ยว เก็บผลมะม่วง บ่อน้ำพุแห้งขอด ทำขวัญ มุดใต้ถุน ตะกวด ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ฤดูหนาว แพทย์ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เข็มแทง ผิวหนัง หญิงชู้ หมากรุก ถุงมือ มีดบาด ได้พูดคุยกับเพื่อน ทำร้าย นักประพันธ์ พร้า งูเผือก ฮอกกี้ ตกงาน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด บังสูรย์ คนแคระ ถ่านไฟ ล้างบ้าน กังวล สร้อยทองคำ ประหารคนรัก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เสื้อเปื้อนเลือด ลากฉุด ศัตรู โบว์ดำผูกเสาบ้าน ถูกหวายรัด โคกินหญ้า เม่น น้ำฝน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย โล่รางวัล ช้อนเงิน ความผิด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ รีดนมโค กุหลาบ หินก้อนใหญ่ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ฟองน้ำ เด็ก ข้าวสาร งานมงคล นอนอยู่บนแผ่นดิน ถุงเงิน ถุงทอง ญาติ คอกหมู ได้ยินเสียงดนตรีไทย เครื่องลายคราม กินขนม ขนนกสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM