ทำนายฝัน 'ตาบอด'

ฝันเห็น ฝันว่า ตาบอด ฝันว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นหรือเห็นคนตาบอด ทำนายว่า ช่วงนี้มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค อาจต้องเสียเงินอย่างไม่คาดฝันในเรื่อง บางเรื่อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตาบอด'

ฝันว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นหรือเห็นคนตาบอด ทำนายว่า ช่วงนี้มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค อาจต้องเสียเงินอย่างไม่คาดฝันในเรื่อง บางเรื่อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปีนป่ายภูเขา เก็บดอกบัว บิณฑบาต ดนตรี โกหก ทอดแห นั่งบนอาสนะสงฆ์ มารดา ทารกแรกเกิด ซื้อไม้กระดาน มดกัด ถูกโกง นาข้าวรกร้าง โดนแทง ดม โบว์ดำผูกเสาบ้าน ใยแมงมุม ถือดอกบัวในมือ กล่าวหา ลูกจันทร์ แกะ เครื่องครัว อีเมล ( Email ) เขื่อนแตก ใช้ผ้าคลุมหัว ร้องตะโกน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ตู้หนังสือ โครงกระดูกมนุษย์ ถูกฉ้อโกง ถูกแทง กองไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ พืชผัก กินเนื้อหมู คนมีดวงตาสีดำ พระเจ้า ดอกราตรี เถ้าแก่ ยางรถ ซ่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กำแพงเมืองจีน เงาะป่า วิทยา ตัวเองเป็นชู้ เพศสัมพันธ์ ขโมยทรัพย์สมบัติ น้ำมัน ปีศาจหลายตน อดทน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ลากฉุด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น อาบน้ำในทะเล นอนกลางวัน พวงมาลัย นอนบนกองฟาง ไม้พลอง เจอเงิน จีวร เก็บองุ่นรับประทาน ลับ เจ้าบ่าว กษัตริย์เสด็จมาหา ปากเจ็บ ไหว้พระราหู ตกทุกข์ได้ยาก คราด มะลิ กล้วยเน่า ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น พูดโทรศัพท์มือถือ ไกด์ งมปู จิ้งจก สัตว์เลี้ยง แก้ม แม่มด ด้วง โซ่ ตำรวจตั้งด่าน เมือง ถูกฉุด อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ฤกษ์ไม่ดี บิดามารดา กระติกน้ำร้อน ก้างปลาติดคอ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก บวชชี เห็นที่นารกร้าง สงฆ์ ถนน นาฬิกา แกะเปลือกหอยรับประทาน ค้นหา เงี่ยง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM