ทำนายฝัน 'ตาหลายคู่'

ฝันเห็น ฝันว่า ตาหลายคู่ ฝันเห็นตาหลายคู่ ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตาหลายคู่'

ฝันเห็นตาหลายคู่ ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ผ้าคลุมหัว โบดำผูกเสาบ้าน กินยา ตะกวด เคารพ คำนับ ภาชนะแตกร้าว พระจันทร์เดือนหงาย ตุ๊กตา เรือน เดินเล่นในสวนสวย ต่อสู้ จลาจล กินขนม ควาย ถาด กอดผู้ชาย คูคลอง ฆ่านกกระจิบ ญาติตาย ตัดเล็บ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คนรักหรือคู่รัก ไลน์ ( LINE ) ซื้อเต่า ข้าวติดคอ คิดถึง ถอนผมหงอก ผู้หญิงโพกผ้า ดื่ม ชามแตก วิ่งออกกำลังกาย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง หนู เดินช้าๆ คางคก ถูกกักตัว ตกใจจนสะดุ้ง หนอน งูเหลือม ตกเหว แกะเปลือกหอยรับประทาน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป แบกหีบ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ นักสืบ โบสถ์ จำปีหรือจำปา แตกร้าว กุมารเทพ รวงข้าว แกะ กระดาษข่อย แข่งม้า วิทยา ซื้อขาย กระท่อม พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เบาะ งาช้าง เก็บของมีค่าได้ ฝนตกปอยๆ จานแตก แม่นํ้า จับปลาช่อน นกพิราบ ห่าน เจ็บปวดตามร่างกาย จาน ภรรยานอกใจ เป็ด ซี่โครงหัก อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ข้าวในนา ทุบตีภรรยา อ่าง ไข่ไก่ หลงรักสามีคนอื่น ฆ่างู ม้าเตะ ป่าช้า ตะกร้าไม้ นั่งอยู่ในกองขี้ มู่ลี่ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กินพริก รถไฟ จองหอง งมของ แคร่หาม หอก เก็บมุ้ง ไก่ ตัดผม จักรพรรดิ ทิชชู นุ่งชุดขาว ตัวเงินตัวทอง การสร้างโบสถ์ ไอ ลูกไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM