ทำนายฝัน 'ตาหลายคู่'

ฝันเห็น ฝันว่า ตาหลายคู่ ฝันเห็นตาหลายคู่ ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตาหลายคู่'

ฝันเห็นตาหลายคู่ ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไหว้พระราหู ถวายข้าวพระ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ฝ้าย กระปุก โดด ตีงู ตู้เย็น ข้าวเปลือก ถลกหนังสัตว์ เป็นคนผอมบาง สวมมงกุฎ หิ่งห้อย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ชนกระบือ ทาแป้ง ดวงดาว อีเมล ( Email ) ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ขนคิ้ว จับเงิน เฒ่าหัวงู เล่นเกมส์ จูบเด็กเล็ก ได้ลาภ เครื่องศาสตราวุธ ทหารยิงปืนใหญ่ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เดินบริเวณวัด เกาทัณฑ์ ชู้รัก เชือดคอสุกร ขันตักน้ำ ตัวเองถูกธรณีสูบ ผ้าพันแผล เคี้ยวดิน เม่น คอมพิวเตอร์ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด โบดำผูกเสาบ้าน ถัง ขนมอร่อย ยันต์ มงคล ทูตชาวต่างชาติ กลืนเมฆ น้ำมัน ศรีนครินทราบรมราชชนนี หินก้อนใหญ่ หมอดูดูลายมือ รับประทานอาหาร ถูกไล่ออกจากงาน แมลงสาบ กอดรัด ยกทรง บวชภิกสุนี ทำกาแฟหก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ช่อดอกไม้ ตกปลา เงาะ ได้ยินเสียงปืน ถูกทรมาน หมาคาบหม้อ นอนกรน หน้า นั่งอยู่ในกองขี้ กระติกน้ำร้อน รักชาติ กำแพงเมืองจีน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ผูกปมเชือก เข้าประตูไม่ได้ เงินกู้ ประหาร แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ล็อกประตู ผ้าขาว นาก หลงรักสามีคนอื่น กุมารทอง นั่งรถ เล่นน้ำสงกรานต์ ขับรถ ฉาบ ปล่อยปลาดุก พริก ฝาเรือน ถูกปล้น ทัพพี ตัวเองตายไปแล้ว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สุกร ไลน์ ( LINE ) ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ พายเรือ พิมเสน มีขาเดียว การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM