ทำนายฝัน 'ตำรวจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตำรวจ ฝันเห็นตำรวจใส่เครื่องแบบ เป็นตำรวจที่ตั้งด่านหรือตำรวจจับ ผู้ร้าย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีโชคลาภ แต่เป็นโชคที่ต้องมีเคราะห์ก่อนหรือเป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตำรวจ'

ฝันเห็นตำรวจใส่เครื่องแบบ เป็นตำรวจที่ตั้งด่านหรือตำรวจจับ ผู้ร้าย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีโชคลาภ แต่เป็นโชคที่ต้องมีเคราะห์ก่อนหรือเป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟันโยก โฆษก แกะสลักรูปปั้น อีเมล ( Email ) ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ดื่มกาแฟ กรวยกรอกน้ำมัน ฆ่างู ว่ายน้ำ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถูกกลั่นแกล้ง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม สวดมนต์ แหวนหาย ตำรา เกา ไข่เป็ด ตกปลากับญาติ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก พูดคุยกับโจร เหาะ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น มุ้งขาด เงี่ยง ผักที่ยังคงปลูกในดิน แฮนด์บอล กระดาษข่อย พายเรือ ปีก สร้าง บวชพระ หมอก ถุงมือ ฟักทอง ดื่มสุรา ฝนครึ้ม คิดถึง ความมั่งคั่ง จรวด พี่น้องทุบตีกัน แมว ขโมยทรัพย์สมบัติ ประกาศข่าวการตาย กอด ถวาย เดินทางในป่ารก เก็บกวาดบ้าน กินอาหาร พระเจ้า รถยนต์ การรับรางวัล ธารน้ำ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กวาง ความดีความชอบ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ปลอกหมอน ทอดสมอ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ข้อเท้าแพลง หน้าต่างพัง มะพร้าว ขี่กระบือ กระบือ ครกสาก ก่อกองทราย งู เลี้ยงกุมารทอง นั่งใต้ต้นไทร กลองโบราณ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ขี่วัว คลอดลูก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถีบจักรเย็บผ้า ขวดเหล้า เคารพ คำนับ ลิ้นแข็ง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หุ่น ไปยังเมืองนรก กระโดดลงจากต้นไม้ ประทัด ทะเบียนบ้าน หอก ถูกทรมาน ภรรยาเปลือยกาย นอนกลับหัว แมลงสาบ เงิน ซองจดหมายสีฟ้า ธำมรงค์ สามง่ามสำหรับแทงปลา ครัว ถูกแทง กินถั่วต้ม งาช้างวางคู่กัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM