ทำนายฝัน 'ตำรวจตั้งด่าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ตำรวจตั้งด่าน ฝันเห็นตำรวจตั้งด่าน คุณจะต้อสูญเสียเงินทอง คุณจะต้องสูญเสียเงินทอง หรือได้ใชคลากแบบทุกขลาภ แต่ เป็นลางบอกเหตุว่า คนที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนั้นจะหายป่วยในเร็ววันนี้ เกณฑ์การเสี่ยงมีบางเล็กน้อย ก่อนที่จะเสี่ยงโชคควรทำบุญ ทำทานเสียก่อนแล้ว ค่อยไปเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตำรวจตั้งด่าน'

ฝันเห็นตำรวจตั้งด่าน คุณจะต้อสูญเสียเงินทอง คุณจะต้องสูญเสียเงินทอง หรือได้ใชคลากแบบทุกขลาภ แต่ เป็นลางบอกเหตุว่า คนที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนั้นจะหายป่วยในเร็ววันนี้ เกณฑ์การเสี่ยงมีบางเล็กน้อย ก่อนที่จะเสี่ยงโชคควรทำบุญ ทำทานเสียก่อนแล้ว ค่อยไปเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กินลิ้น พระพุทธบาท พญาอินทรี พูดสนทนา ไฮไฟว์ ( hi5 ) ดักนก ธุลี กล่าวคำอำลาญาติ เดินอยู่ในป่าช้า โกนขนหน้าแข้ง เกณฑ์ทหาร ของกำนัล คนรักนอกใจ ไหล่เจ็บ นกเค้าแมวหรือนกฮูก เห็นเหรียญสตางค์ ปัสสาวะรดกำาแพง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง แต่งงานก่อนกำหนด ไหว้พระ พัชรกิติยาภา เจดีย์ทรุดโทรม ตบแต่ง แข่งวิ่ง ช่อดอกไม้ ทวด ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ยิ้ม ล้มละลาย นั่งเล่น พวงกุญแจ ขี้เถ้าในเตาไฟ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ของเล่น ทิวเขา ได้เข้าร่วมในสงคราม อยู่ในอาการเร่งรีบ ฟัก ได้กลิ่นของบูดเน่า กระดุมหาย หูแหว่ง ประกาศข่าวการตาย บ่อน้ำพุแห้งขอด กรง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เล่าเรื่องตลก เขี้ยวสัตว์ ไฝ กระปุก รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เสื่อขาด ด่า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ไหว้เจ้า เจ้าบ่าว สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ทอดทิ้งครอบครัว ถุงเท้า ยารักษาโรค ซื้อผ้าขาว กอดภรรยา กระต่าย ยานพาหนะ เกลียดคนอื่น เกา กรอบรูป ร้องรำทำเพลง มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ยอดโดม มัคคุเทศก์ คดีฟ้องร้องกัน ปริญญาบัตร มองนํ้าตกตามลำพัง หลุมอสรพิษ เจ้าเมือง นอนโรงพยาบาล หญิงแต่งชุดสีฟ้า คนกำลังเปลื้องผ้า ตกเขา ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ถูกปีศาจไล่ ธนบัตร ซีเมนต์ ดื่มกาแฟ พายุ ใส่บาตร คดข้าวเย็นกิน ปลาหลีฮื้อ ปีนป่ายภูเขา เหี้ย โสมสวลี ข้อเท้าเจ็บ ไข่ หมอดูดูลายมือ ขอบฟ้า เปรต โดนดึงผม เงาตัวเองในกระจก ฮอกกี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM