ทำนายฝัน 'ตำรา'

ฝันเห็น ฝันว่า ตำรา ฝันเห็นตำราหรือได้อ่าน ทำนายว่าจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือทุเลา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และจะมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตำรา'

ฝันเห็นตำราหรือได้อ่าน ทำนายว่าจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือทุเลา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และจะมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หน้า ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ปลูก ผ้าใบ อดอยาก เจ็บปวด เทศน์ พระพุทธบาท นุ่งชุดแดง คบคนพาล ทารก ขบวนแห่ สวมเสื้อสีเหลือง คนแฝดตัวติดกัน พระปรางค์ ทอดทิ้งคนรัก ตกใจ แก้ม ทำน้ำหก ปัสสาวะรดกำาแพง ขนมปัง ดื่มยาพิษ แลบลิ้น ไอ แหวนแต่งงาน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ฟันล่างหัก อมตะ ภาษา แม่มด ทาก ประตูบ้าน หัตถกรรม มรดก เปิดเผยความลับกับเพื่อน คูคลอง ดอกไม้ รถเข็นศพ แผนผัง ปะชุน หายใจอึดอัด เครื่องแบบทหาร เฒ่าแก่ ญาติทำความผิด ยากจน แร้งเกาะหลังคาบ้าน ฉิ่งฉาบ มหาสมุทรมีพายุ กระจาด เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ผ้าพันคอ วิ่งออกกำลังกาย พี่น้อง ดนตรี สารภี ถูกสวมกุญแจมือ พระวรราชาทินัดดามาตุ ขนมปังกรอบ หลงรักสามีคนอื่น ดอกมะลิ วงเวียน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กรงสัตว์ ถุงเงิน-ถุงทอง กัดลิ้นตัวเองขาด ซุกซ่อนของมีค่า โดด โอลิมปิก ยกโทษให้ใครบางคน กินอาหาร เกลียดคนอื่น เต่า พนมมือ ตะกร้าหวาย กระบอก หญิงโสเภณี นอนในเรือ สุริยคราส ลูกประคำ ช่วย รัฐประหาร วิชา เมฆสีดำ ฟองน้ำ เลือกตั้ง ทรงกลด ดูละคร สลัก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) งา แผ่นดิน มีเขาบนหัว บุคคลที่มีชื่อเสียง พวงกุญแจ เซิ้ง มองดูเหว บาทหลวง ตะเพียน ห่านฟ้า โบสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM